Descriere

ORIGINALITATEA CONCURSULUI este aceea că se îmbină cunoştinţele teoretice dobândite la clasă cu competenţe privind orientarea în natură cu ajutorul hărţilor topo, a busolei sau a unor elemente naturale. Cunoaşterea unor elemente şi fenomene naturale legate de vegetaţie, faună şi relief, cunoaşterea unor elemente legate de desenul la scară, întocmirea hărţilor topo, exprimarea unor distanţe reale pe hartă.

Acest concurs se adresează tuturor elevilor de gimnaziu, indiferent de categoria socială din care provin, atât din mediul urban, cât şi cel din mediu rural, elevi cu rezultate poate mai slabe la învăţătură, motivându-i în obţinerea unor rezultate mai bune şi spre a frecventa constant cursurile şcolare.

Concursul a avut un impact pozitiv asupra comunităţii locale din Creţeni, implicându-se la organizare prin amenajarea traseului sau ca arbitri de traseu, Administraţia Locală a Primăriei Creţeni. Este implicată şi D.J.T.S. Vâlcea prin acordarea de diplome şi premii, precum şi şcolile participante.

Această activitate desfăşurată în natură poate fi diversificată prin dezvoltarea altor competenţe legate de activităţile extracurriculare ce se desfăşoară în natură:

 • să înveţe să monteze un cort;
 • să facă un foc;
 • să menţină un mediu ambiant şi curat, prin activităţi de ecologizare;
 • să înveţe respecte natura.

Scopul activității

Implicarea tuturor participanţilor la actul educativ – copii, cadre didactice, părinţi, membri ai comunităţii – în activităţile formale şi nonformale de educaţie şi de pregătire pentru viaţă a copiilor prin activităţi de orientare în mediul înconjurător.

Obiectivele educaționale ale activității

 • Formarea unor deprinderi de orientare în mediul înconjurător a elevilor cu vârsta cuprinsă între 10 şi 15 ani;
 • Formarea unor deprinderi de lateralitate, coordonare şi orientare a copiilor din ciclul gimnazial;
 • Consolidarea cunoştinţelor legate de mediul înconjurător prin aplicarea acestora în activităţi desfăşurate în natură;
 • Contribuţie la: dezvoltarea şi întărirea relaţiilor colegiale, de colaborare în îndeplinirea sarcinilor, dezvoltarea relaţiei copil-părinte prin participarea la antrenamente şi concurs, dezvoltarea fizică armonioasă a elevilor participanţi;
 • Cunoaşterea orientării în natură cu ajutorul hărţilor topo, a busolei sau a unor elemente naturale;
 • Cunoaşterea unor elemente şi fenomene naturale, legate de vegetaţie, faună şi relief;
 • Relevanța activității

  Au fost obținute rezultate deosebite de elevii aflați în situații de risc care au participat la proiect.