Descriere

Ancorată strategic în activitățile Planului Instituțional de Dezvoltare al Școlii Gimnaziale Jurilovca,,,Cupa Pescarului” este o activitate sportivă desfășurată anual în a doua decadă a lunii octombrie la nivel județean cu participarea Școlilor Gimnaziale Sarichioi,Baia, Sălcioara,Școala Primară Vișina și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Tulcea(sponsor) în urma parteneriatelor încheiate anual.Activitatea sportivă s-a deasfășurat , pe următoarele discipline sportive:atletism(cros) și jocuri sportive(fotbal băieți,handbal băieți,handbal fete și rugby-tag). Pentru început fiecare școală participantă prezintă listele cu elevii prezenți și cu vizele medicale ,apoi comisia de organizare alcătiută din cadrele didactice cu elevii sosiți de la celelalte școli ,stabilec comisia de la atletism și comisia de la jocurile sportive .În urma tragerii la sorți se stabilesc meciurile echipelor participante. În fiecare an ,crosul s-a desfășurat pe terenul mare de fotbal,au fost ani când se defășura pe soseaua ce duce la cetatea Argamum sau soșeau principală însă cu noile reglementări nu am obținut aprobările necesare,jocurile sportive s-au desfășurat pe terenul de fotbal redus din curtea școli. Am atașat parteneriatele A.7.

Scopul activității

Angrenarea tuturor elevilor în activități sportive de masă.

Obiectivele educaționale ale activității

– promovarea valorilor educative și formative în practicarea sportului de masă;
– aplicarea constantă pe parcursul întrecerilor și concursurilor a prevederilor regulamentare fair-play;
– descoperirea și susținerea copiilor cu aptitudini sportive în scopul direcționării
către sportul de performanță;
– menținerea și întreținerea stării de sănătate a ambientului igienic, estetica
mișcărilor;

Relevanța activității

Pentru a obține rezultate deosebite cu elevii, m-a preocupat în mod deosebit progresul elevilor la clasă pentru a-și valorifica potențialul bio-psiho-motric. Aceasta nu se putea realiza fără o proiectare strategică a activităților ca o confirmare a atingerii competențelor specifice impuse de programele școlare în vigoare, a normelor de elaborare adaptate la particularitățile de vârstă și sex ale elevilor. Dorința de întrecere, de afirmare, de satisfacție,de bucurie, de veselie, de a învinge, să strălucească pe chipul copiilor, s-a reflectat în rezultatele obținute la această competiție sportivă cu o mare influiență în celelalte concursuri, olimpiade și gimnaziade. Am atașat rezultatele obținute la diferite competiții județene și regionale.B.2.