Descriere

Cele mai importante beneficii ale șahului pentru copii sunt concentrarea – șahul implică atenția la orice mișcare a adversarului pentru a putea gândi strategia și mutarea următoare; anticiparea – micuții învață să anticipeze o anumită mișcare sau mutare înainte ca aceasta să se întâmple. Ei își dezvoltă capacitatea de a gândi înainte de a acționa, ceea ce îi va ajuta enorm la maturitate și îi va scăpa dintr-o mulțime de situații jenante sau complicate; răbdarea – răbdarea nu este una dintre calitățile principale ale copiilor.
Șahul este unul dintre jocurile care necesită o cantitate generoasă de răbdare; responsabilitatea – șahul face copiii să fie mai responsabili. Ei își asumă alegerile, mutările, strategiile și devin responsabili pentru felul în care decurge jocul. În plus, acest joc are regului stricte, bine definite pe care micuții sunt obligați să le respecte și să își asume responsabilitatea pentru ele. Toate acestea le vor folosi mai târziu în viață, la maturiate, atunci când sunt puși în fața unor situații în care trebuie să ia decizii și să își asume răspunderea pentru ele.

Scopul activității

Acest joc al regulilor reprezintă un important instrument disciplinar şi de modelare a gândirii elevilor. Șahul are rolul de instrument de ȋnvățăre şi este un important factor de ȋnvățare ȋn dezvoltarea personală a celor care ȋl practică. Literatura de specialitate abundă ȋn cercetari privind valențele educative ale jocului de şah. Este un bun pretext pentru elevi de a le imprima o solicitare constructivă şi în acelaşi timp dinamică. Șahul descoperă noi talente sportive.

Obiectivele educaționale ale activității

-dezvoltă abilitățile de rezolvare a problemelor, ȋnvățând elevii să ia decizii dificile ȋn mod independent;
-ȋmbunătățeste capacitatea de comunicare şi aptitudinea de a identifica modele de gândire şi acțiune;
-oferă oportunități practice pentru luarea de decizii rapide şi corecte sub presiunea timpului , abilitate ce poate ȋmbunătăți performanțele la examele şcolare;
-dezvoltă memoria;
-dezvoltă gândirea critică şi creativă;
-oferă provocări elevilor supradotați şi ȋi ajută pe elevii cu performanțe scăzute să studieze şi să depună eforturi pentru excelență;
-ȋi captivează ȋn egală măsură atât pe băieți cât şi pe fete, indiferent de abilitățile lor naturale si de mediul socio-economic de proveniență;

Relevanța activității

Educaţia cultural- artistică este un factor de legătură între aceste trei elemente, de aceea ar constitui o manifestare practică a acestei legături. Impactul pe termen scurt: -participarea elevilor selectati prin concursuri organizate la nivel de clase; -schimb de experienţă pentru elevi si profesori, cunoaşterea reciprocă a participantilor; -dezvoltarea capacităţii de comunicare prin intermediul artei Impactul pe termen lung: -îmbunătăţirea comunicării între instituţiile locale şi zonale; -încheierea de parteneriate între instituţii şcolare; -consolidarea capacităţii de angajare în competiţii de nivel superior; -creşterea calităţii în învăţământ;