Descriere

Exemplul de bună practică are ca bază solidă formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare ale şcolarilor mici, cu atribute de nelipsit: zâmbet şi încredere. Dacă între zidurile cetăţii şcolare formez competenţe de comunicare, mi-am propus ca ele să fie validate şi perfecţionate de către elevi în contexte special create, precum: în sala de clasă în cadrul lecţiilor deschise, în curtea şcolii şi în diverse instituţii publice din comunitatea locală, precum bibliotecă, teatru, cinema, prin intermediul parteneriatelor. Mai exact, am conectat elevii cu natura însăşi şi în cercul prieteniei noastre: am citit poveşti, am dezbătut subiectele abordate, am enunţat întrebări cu caracter deschis, am comunicat eficient, am colaborat şi am improvizat cu succes piese de teatru; prin colaborare şi comunicare eficientă în echipă, copiii au realizat mini-cărticele şi lap-book-uri (cu ocazia învăţării literelor, cu ocazia sărbătoririi poetului Mihai Eminescu, a unor cunoştinţe din domeniul matematicii, jurnalul vieţuitoarelor etc.), au realizat colaje, au pictat prin diverse tehnici, pe coli, pe piatră, pe geam, pentru a exprima ceea ce au reţinut; am cercetat natura şi am găsit în mijlocul ei diverse personaje despre care am citit (oameni, copii, vieţuitoare), am experimentat totul prin intermediul jocului şi activităţi de comunicare, de sensibilizare, de exprimare artistică; a fost solicitată gândirea constructivă, empatia. Pentru a face faţă jocului încântător din arena menirii de „a fi” şcolar competent, care ştie a comunica eficient şi de „a deveni” o piesă imperioasă a puzzle-lui mondial: am utilizat o gamă variată de metode moderne, tehnici şi procedee adaptate la specificul clasei, am folosit tehnologia modernă pentru vizionarea poveştilor literelor, a lecturilor motivaţionale şi am apelat la resurse educaţionale moderne de care copiii au fost încântaţi.

Scopul activității

Umanitatea are nevoie acută de oameni echilibraţi, autentici, activi, cunoscători, creatori, capabili, îngrijiţi, prezenţi, conştienţi, frumoşi, pentru aceasta m-am înarmat cu asumarea responsabilităţii de a mă conecta pur cu elevii mei pentru dezvoltarea lor armonioasă, a tuturor dimensiunilor personalităţii: cognitivă, fizică, emoţională, spirituală, iar dezvoltarea multilaterală are loc nu numai în contextul şcolar, ci şi extraşcolar, extracurricular.

Obiectivele educaționale ale activității

Doresc să îmi justific înscrierea la selecţia de bune practici prin faptul că strategia didactică abordată a ajutat educabilii să îşi dezvolte competenţele de comunicare, de sensibilizare şi expresie culturală.

Relevanța activității

Rezultatele au vizat în special prevenirea abandonului şcolar. în colectivul clasei pregătitoare cor de învăţătoare nu există copii aflaţi în situaţii de risc.