Descriere

La una dintre orele online de limba română am inițiat o „călătorie” prin
județul nostru pentru a descoperi „comori” de care știm, și, poate, nu le-am
văzut niciodată, deși, ele există, sau, în aceste momente de izolare, le-am dori
să le vedem. Resursa a fost documentarul realizat de TVR – „Locuri, oameni și
comori: Covasna, ținutul conacelor și meșteșugurilor”, cu „orașul breslelor” și
„turta dulce” din Tg. Secuiesc.
Activitatea a fost aplicată la cele 5 clase de elevi de la secția maghiară la
care predau, a fost o activitate planificată și gândită pentru perioada de revenire
din vacanța de Paște, când elevii s-au reobișnuit cu activitatea online.

Scopul activității

Receptarea textului oral în diverse situații de comunicare

Obiectivele educaționale ale activității

1.1. Compararea informațiilor, a intențiilor de comunicare și a atitudinilor
comunicative din texte orale,
1.2. Identificarea semnificației/semnificațiilor unor enunțuri, în funcție de
particularitățile comunicării orale

Relevanța activității

Activitatea s-a dovedit pe placul elevilor, din cei 24 de elevi din clasă au participat 21, dintre care 2 au obținut 90 de puncte la chestionarul aferent activității, iar restul elevilor 100 de puncte.