Descriere

Proiectul COLLEGIUM RURALIS a fost gândit pe trei axe și domenii de dezvoltare, astfel încât să acopere necesitățile educaționale și culturale ale grupului țintă și de altfel are și o componentă de atragere de resurse didactice necesare realizării unui act educațional calitativ.

Componenta culturală și educativă a fost atinsă prin implicarea elevilor în
schimburile de bune practici și activitățile internaționale și prin cele realizate în cadrul parteneriatelor culturale (cu muzee, biblioteci județene, ONG-uri, UAT Grozesti, etc), iar componenta de identificare a resurselor materiale necesare a fost asigurată prin aplicarea la diferite programe naționale (exemplu EduClick). Scopul final al proiectului a fost îmbunătățirea actului didactic și diminuarea abandonului școlar.

Scopul activității

Oferirea unei educații de calitate, prin stimularea creativității și creșterea motivării și angajarii elevilor în dezvoltarea personală și școlară și eliminarea barierelor rural-urban.

Obiectivele educaționale ale activității

 • Îmbunătățirea calității actului educațional și ameliorarea rezultatelor școlare, prin promovarea activităților extracurriculare, școlare și extrașcolare, în rândul elevilor proveniți din grupuri dezavantajate (comunități izolate, familii monoparentale, cu probleme financiare, etc);
 • Prevenirea și diminuarea absenteismului și a abandonului școlar;
 • Cultivarea sentimentul inovării și creativității elevilor;
 • Promovarea competențelor esențiale pentru elevii din secolul XXI: competentele digitate, lingvistice, organizatorice, munca în echipă, abilitățile sociale, etc.
 • Creșterea stimulării motivației și dragostei elevilor spre activitățile didactice, prin stimularea conștientizării elevilor față de stima de sine și de siguranță, dezvoltarea identității personale, consolidarea sentimentului de implicare și creșterea aptitudinilor personale;
 • Promovarea unei educații de calitate, prin petrecerea timpului liber în mod eficient și util educației proprii și implicarea în propria formare educațională;
 • Eliminarea barierelor și a mentalităților privind elevii din învățământul rural, în vederea asigurării de șanse egale cu cei din mediul urban.
 • Relevanța activității

  Consideram ca proiectul Collegium Ruralis, prin toate componentele sale, este relevant pentru modalitatea prin care o scoala mica, dintr-o comunitate izolata, care la evaluarea ARACIP din decembrie 2016, abia obtinea calificativul Satisfacator, isi poate îmbunătăți calitatea activității didactice, calitate ce poate fi eficientizată prin implicarea si motivarea elevilor, dar si a unui grup de dascăli pasionați, deci am putea spune ca „omul sfințește locul”. Deci, un grup unit, motivat de entuziasmul elevilor, poate atinge lucruri ce par imposibile si poate schimba destine si fata unei întregi comunități. Cu siguranță ca fara un grup de profesori alături de noi, pasionați, si fara sprijinul elevilor, nu am fi reușit sa implementăm proiecte eTwinning sau Erasmus+, nu am fi reușit sa determinam elevii sa vină în timpul lor liber la școală, pentru a participa la diverse proiecte extrașcolare sau chiar școlare, însă într-un cadru non-formal.

  In acest sens consider ca este relevantă mărturia unui participant la activitățile desfășurate în Bosco Chiesanova, care spunea „Este prima dată când vin la școală de plăcere” (DA), sau mărturia unei domnișoare, participante la mobilitatea din Caltanissetta: „Mă bucur că am avut parte de aceasta experientă deosebită! Dacă la început am avut rețineri în ceea ce privește această plecare… încă din prima zi m-am convins că am făcut alegerea cea buna de a merge! Mulțumesc pentru aceasta posibilitate… în urma căreia am rămas cu amintiri frumoase, mi-am făcut prieteni și am învățat lucruri noi!”(ME) și „Vă mulțumesc pentru că mi-ați făcut copiii fericiți” (părinte), „Felicitări tuturor celor care au contribuit la realizarea acestor proiecte” (bunică). De altfel consider că este important să redăm și mărturisirile unor elevi si profesori din străinătate: „Mulțumim elevilor și profesorilor pentru eforturile depuse, buna organizare a evenimentelor si atelierelor interesante, care au satisfăcut hrana noastră ” (elev Bulgaria);

  „Mulțumim gazdei pentru buna organizare a întâlnirii, primirea calduroasă, evenimentele organizate interesante, excursiile interesante, cunoștintele noi, utile despre cultura, istorie, stilul de viata, tradițiile gazdelor și prietenilor noștri!” (profesor Bulgaria), „este ceva ce nu am mai făcut, este ceva diferit în fiecare zi ” (elev Polonia), precum și a unora dintre parteneri:

  „Urmăresc activitățile organizate de școala dumneavoastră cu interes și sunt impresionată de ce se întâmplă acolo” (partener român).