Descriere

Prin proiectul Colecție de cititori am dorit să ofer elevilor din clasa pregătitoare posibilitatea de a-și dezvolta competențele de citire, de a audia și de a discuta diferite texte literare și nonliterare, prin această activitate venind în sprijinul lor de mici cititori începători. Am invitat la clasă pentru a lectura în fața elevilor oameni din școală și din afara școlii, persoane care să fie pentru copii nu doar cititori cu voce tare, ci și modele de cititori pasionați, preocupați de lectură. Au răspuns astfel inițiativei mele părinți, cadre didactice din școală, psihologul și logopedul din școală, colegii mai mari din clasa a IV-a A, părinți ai unor foști elevi, elevi din generația mea trecută, voluntari din cadrul programului Dăruim comori. Am promovat prin acest proiect învățarea vizibilă, activitățile de lectură concretizându-se mai departe în discuții pe marginea cărților citite și în mici proiecte practice care să asigure transferul cunoștințelor și integrarea lor în situații concrete de viață. Am povestit despre proiectul meu pe blogul meu aici: https://emalascoala.ro/colectie-de-cititori/

Scopul activității

Formarea la elevii clasei pregătitoare a gustului pentru lectură astfel încât procesul de învățare a cititului să devină atractiv

Obiectivele educaționale ale activității

– Dezvoltarea la elevi a competențelor- cheie corespunzătoare clasei pregătitoare, citit-scris, a gustului pentru lectură, pentru cărți
– Stimularea creativității și imaginației prin audierea unor tipuri diferite de texte, literare și non literare și prin repovestirea unor pasaje
– Dezvoltarea și exersarea abilităților de comunicare deschisă și eficientă, precum și cultivarea independenței în gândire și exprimare prin formularea idei personale
– Adoptarea unei atitudini pozitive față de cel ce citește, ascultarea activă a lectorului.

Relevanța activității

Impactul social a fost foarte mare, mulți părinți și alte persoane din școală sau din afara școlii dorind să se implice. Copiii din clasa mea pregătitoare au fost în primul rând foarte mândri că părinții lor au venit să citească întregii clase și că alte persoane din afara cercului nostru le-au făcut onoarea de a veni să le citească. Impactul educațional a fost imediat: copiii și-au dorit să citească singuri așa cum au văzut, să citească singuri clasei, să citească diferite tipuri de cărți și și-au propus ca în anul școlar următor ei să citească colegilor din clasele pregătitoare. Mai mult, au copia stilul meu de a citi și s-au înregistrat singuri citind cărți colegilor, exersând în acest fel un model de public speaking. Pe de alta parte, copiii au dorit să avem un club de lectură al clasei în care cu toții să citească aceeași carte pe care apoi să o discutăm. Clubul de lectură – https://drive.google.com/drive/folders/1M2fZj5oXm3d_2UcuWaswRA3whTUMzJQs?usp=sharing