Descriere

De îndată ce pandemia ne-a mutat clasa în online noi, Broscuțele digitalizate, având experiența învățării cu instrumente digitale din ultimii doi ani, am considerat că această situație poate fi privită ca o oportunitate de creștere împreună. Așa că am pornit la drum! În primele zile, am căutat cea mai bună variantă de lucru online și am ales Zoom, Webex și Google classroom. Ca metodă, am utilizat Project Based Learning cu teme ca: Apa, Planeta albastră, O călătorie în spațiu, Cu copiii, despre copii!, Despre bullying cu conținutul diversificat, abordat din perspectivă interdisciplinară, cu activități de tip STEAM (Vinerea Experimentelor, importanța apei, viața pe altă planetă, Casa mea de pe Lună, constituție selenară etc), activități de literație și gândire critică – prin analiza unor poeme ca „Fear” de Khalil Gibral, ”O sută” de Loris Malaguzzi, prin analiza unor reguli de conviețuire în comun și exprimarea acordului sau a dezacordului cu privire la acestea (de exemplu constituția selenară) sau prin proiecte comune cu două clase de a III-a din Suceava și Brașov, în săptămâna Școala altfel. Accentul a fost pus constant pe colaborare, cooperare, muncă de echipă, autodisciplină, autocunoaștere, împărtășire de experiențe, dar mai ales pe comunicare.

Scopul activității

Acest proiect, care s-a desfășurat din momentul închiderii școlilor din cauza pandemiei și până în ultima zi de școală a semestrului al II-lea, a avut ca principal scop păstrarea legăturii cu copiii, prevenirea abandonului școlar pentru cei aflați în situație de risc, fie din motive educaționale, fie emoționale, suport afectiv în condițiile în care au fost nevoiți să stea în casă sub imperiul stării de urgență, asigurarea legăturii cu școala, păstrarea interesului viu pentru învățare, a curiozității și a bucuriei.

Obiectivele educaționale ale activității

Obiectivele educaționale ale activităţii/competențe de dezvoltat la elevi:
– dezvoltarea abilităților de comunicare prin activități de literație;
– dezvoltarea abilităților digitale, promovarea siguranței pe internet;
– formarea metacompetențelor necesare în viitor: gândirea de tip design, autodisciplina, autonomia și antreprenoriatul;
– implicarea copiilor în realizarea unor experimente științifice simple;
– crearea unei atitudini pozitive față de domeniile STE(A)M;
– creșterea motivației pentru învățare, a stimei de sine, a dorinței de autodepășire.

Relevanța activității

Dincolo de cunoștințele de matematică, limba română, științele naturii pe care și le-au actualizat și recapitulat (ordinea efectuării operațiilor, părțile de vorbire, sistemul solar, calcularea distanței, fracțiile etc), copiii au învățat despre colaborare și cooperare, despre importanța muncii în echipă, despre bucuria de a fi parte a unui întreg, despre empatie. Și-au descoperit talente pe care nu credeau că le au, au învățat să dezbată având răbdare să asculte opinia celuilalt și să o accepte chiar dacă nu sunt de acord cu ea. Citind povestea ”Sonata Lunii”, de exemplu, au descoperit cât de important este să nu renunți, în ciuda dificultăților, au tras concluzia că, uneori, nu vedem cât de multe avem și cât de norocoși suntem doar fiindcă suntem sănătoși. Prin aceste proiecte, copiii au învățat să caute informații relevante pe internet, să utilizeze aplicații în mod creativ. Ei au compus ”muzica sferelor” folosind aplicația Chrome music lab, au realizat afișe de promovare în Canva, au călătorit virtual folosind google maps.