Descriere

Proiectul ”Cititul cu suflet pentru copii creativi” a pornit din drag de lectură și din conștientizarea importanța lecturii colective și individuale la vârsta școlară mică. Activitățile se desfășoară bilunar, sub forma unui club de lectură la nivelul clasei pe care o îndrum, pornind de la diferite evenimente religioase/laice/culturale. Fiecare activitate este, în fapt, un parteneriat cu alte clase ale ciclului primar/gimnazial, cu familiile elevilor/ cu reprezentanții comunității locale, o invitație la lectură și creativitate: alegem o temă, selectăm un material numai bun de citit și pornim la treabă, în echipă.Folosirea aparaturii moderne (laptop, videoproiector, tablete) a adus un plus valoare activităților derulate, iar îmbinarea lecturii cu arta plastică, arta dramatică, jocurile sportive ori experimentele științifice a dus la declanșarea și susținerea petitului pentru lectură ale elevilor.
Dezvoltarea unui parteneriat activ și eficient între școală și familie este una din cărămizile de la temelia construirii învățării. Implicarea elevilor și familiile acestora în activități de lectură a fost unul dintre ingredientele de bază ale acestui proiect. Lectura deschide pentru elevi lumi noi, căi nebănuite ce așteaptă să fie străbătute, dezvoltă vocabularul activ, sporește creativitatea literară, artistică, științifică, chiar, toate în echipă, de mână cu un partener de nădejde.

Scopul activității

Stimularea apetenței pentru lectură prin intermediul unor activități non-formale.

Obiectivele educaționale ale activității

Stimularea interesului de a citi al elevilor și atragerea către lectura de bună calitate. Încurajarea și dezvoltarea cooperării și a lucrului în echipă. Formarea unei comunități la nivelul instituției care să încurajeze lectura și cititul în rândul copiilor.

Relevanța activității

Proiectul ”Cititul cu suflet pentru copii creativi” țintește rezultate aparent simple, dar care stau la temelia construcției propriei învățări și deveniri, instrumente necesare în calea de urmat: – exersarea actului cititului (descoperire, redescoperire, perfecționare); – formarea gustului pentru lectură (selectare, motivare, argumentare); – constituirea unui grup compact de cititori la nivelul școlii (coeziune, spirit de echipă); – stimularea cognitivă și afectivă (motivare, exprimarea propriilor opinii, argumentare); – implicarea voluntară în activitate (voință proprie, argumentarea propriilor idei), încurajarea schimbului de idei /de carte (parteneriat, spirit de echipă).