Descriere

Acest proiect îşi propune să trezească în sufletele fragile şi avide de cunoaştere ale şcolarilor dorinţa de a se apropia de carte, dorinţa de a citi, dorinţa de a pătrunde încă de mici în universul liniştit al unei biblioteci, respectul faţă de carte, faţă de cel care a scris-o. Dacă, până acum, copilul “trăia” povestea alături de personaje imaginare, de această dată, prin intermediul cărţii personalizate, copilul însuşi este personajul principal, el hotărăşte singur cursul întâmplărilor, învaţă să aleagă între noţiunile de “bine” şi “rău”, participă activ la acţiunea cărţii, îşi dezvoltă creativitatea şi vocabularul , îşi accelerează prin metoda practică maturizarea afectivă şi cognitivă, îşi intensifică dorinţa de cunoaştere, curiozitatea şi motivaţia de a progresa; prin intermediul lecturii în care copiii devin eroi pozitivi ai Lumii Poveştilor, sperăm că dorinţa de a citi le va îndrepta paşii către bibliotecă, nădăjduim ca prietenul nedespărţit şi cel mai drag copiilor să fie socotită – “Cartea” în deplin parteneriat cu biblioteca școlii noastre. Copiii au devenit cititori fideli alături de părinții lor și cadrele didactice îndrumătoare.

Scopul activității

 Apropierea şcolarilor de carte şi de limbajul scris, cultivarea gustului pentru lectură, pentru frumos, exersarea limbajului şi a variatelor posibilităţi de comunicare, prin activităţi în parteneriat între bibliotecă şi şcoală.

Obiectivele educaționale ale activității

– formarea respectului faţă de carte şi cultivarea dorinţei de a o păstra în bună stare, pentru ca să poată fi citită de cât mai mulţi copii;
– apropierea copiilor şcolari de carte si de cuvântul scris;
– formarea obişnuinţei de a merge la bibliotecă, de a căuta cărţi sau alte informaţii pe care aceasta le oferă;
– stabilirea unor relaţii de colaborare şi prietenie între cele două colective, prin derularea în comun a activităţilor propuse;
– conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în formarea şi dezvoltarea deprinderilor de citire;

Relevanța activității

În rândul elevilor s-a creat un cadru optim de dezvoltarea a competenței de literație, a abilităților de lectură, a vocabularului, a gândirii critice și a gestionării eficiente a emoțiilor îmbunătățind relațiile cu adulții.