Descriere

Alvin Tofler spunea, „ Analfabetul de mâine nu va fi cel care nu știe să citească, ci cel care nu a învățat cum să învețe”; pornind de la acest citat am inițiat această activitate care să antreneze elevii în realizarea unui portofoliu on-line. Acest portofoliu reprezintă cartea de identitate a elevului, fiecare elev având posibilitatea de a-și folosi imaginația și creativitatea în acest demers. Una dintre provocările şcolii moderne este formarea competenţelor la elevi prin activităţi experimentale şi de cercetare. Prin urmare, profesorul trebuie să joace rolul unui foarte bun organizator de noi activităţi cognitive ale elevului ca experimentul chimic la domiciliu, care oferă o oportunitate de a extinde conexiunea între teorie şi practică, dezvoltă interesul elevilor faţă de disciplina chimie, faţă de ştiinţele exacte (matematică, fizică), dezvoltă gândirea creativă a elevilor, dezvoltă la elevi calităţi valoroase ca: observaţia, atenţia, perseverenţa, încrederea în forţele proprii, optimismul, determinarea. Elevul experimentează și învață că disciplina Chimie oferă în mâinile omului oportunităţi şi puteri incomensurabile, dar necesită o utilizare responsabilă şi competentă și pentru aceasta trebuie să fie înarmat cu informațiile, cunoștințele și abilitățile necesare. Acest mod de abordare al demersului didactic îl propune și acest Proiect pentru a-şi aduce aportul în mod nemijlocit la formarea cetăţeanului activ de mâine capabil să facă faţă cu succes provocărilor vieţii cotidiene.

Scopul activității

Necesitatea pregătirii elevului nu ca pe un cercetător și om de știință, ci ca pe un cetățean care să folosească demersul științific în vederea participării active la viața socială.

Obiectivele educaționale ale activității

O.1.- transformarea elevului din spectator în actor al demersului științific de cunoaștere
O.2.- educarea elevilor în formarea unui stil de viaţă echilibrat fizic, intelectual şi comportamental, prin implicarea activă/afectivă în transferul de informaţii ştiinţifice şi de competenţe, în contexte integratoare care evidenţiază dimensiunile reale ale raportului activitate şcolară – viaţă cotidiană, prin studiul disciplinei numită Chimie.
O.3.- dezvoltarea abilităţilor practice şi de a folosi tehnologia comunicaţiilor
(diferite gadget-uri), pentru a valorifica şi disemina experienţele personale şi bunele practici.

Relevanța activității

Ştiinţele exacte – chimia, matematica, fizica – fac parte din categoria disciplinelor fundamentale care, alături de celelalte discpline de învăţământ, aduc o contribuţie importantă la pregătirea generală a elevilor. Prin intermediul ştiinţelor exacte, elevul începe să cunoască mediul înconjurător şi unele procese, să exploreze Universul Atomului și Materia, să investigheze unele fenomene ce au loc în jurul lui. Astfel elevul se transformă din spectator, în actor al activităţii ştiinţifice de cunoaştere. În acest fel se evidenţiază necesitatea pregătirii elevului nu ca pe un cercetător şi om de ştiinţă, ci ca pe un cetăţean responsabil care să utilizeze demersul ştiinţific în vederea înţelegerii şi participării active la viaţa socială. Elevii școlii noastre s-au implicat activ-participativ în acest demers educațional, au fost determinați în participarea la activitățile on-line, știut fiind faptul că la vârsta lor impactul Internet-ului, al gadget-urilor este unul plăcut, interesant, facil și accesibil tuturor.