Descriere

Super Rugby este versiunea oficiala a rugby-ului pentru grupele de școlari, categorie de vârstă clasele I-IV și V-VIII, echipe mixte. Este o activitate fizică alertă, un joc fără contact direct cu adversarul, în care posesia balonului este foarte schimbătoare și duce la trecerea rapidă de la atac la apărare, scopul fiind ca mingea să ajungă în terenul de țintă advers.

În S-Rugby se respectă un regulament riguros, care insistă asupra fair-playului și al disciplinei, punându-se accentul pe valori cum ar fi respectul, echitatea, efortul susținut. Pentru a se evita contactul între jucători, se folosește sistemul de taguri. Elementele de succes ale acestei activități constau în creșterea motivației pentru actul învățării, dorința de apartenență la un grup cu rezultate bune și foarte bune, de a se autodepăși și de a se autoeduca.

Scopul activității

Creșterea motivației elevilor pentru actul de învățare, având impact asupra îmbunătățirii rezultatelor școlare și formarea de competențe cheie prin activitățile sportive și prin educația olimpică ducând, în final, spre autoeducație.

Obiectivele educaționale ale activității

 • să contribuie la formarea unei forme fizice armonioase (condiție fizică excelentă și un corp mai estetic);
 • să formeze atitudini mentale pozitive (încredere în forțele proprii, o mai bună autocunoaștere și depășire, fair-play, responsabilizarea în luarea deciziilor);
 • să dezvolte spiritul de echipă, care are multiple beneficii asupra rezultatelor obținute, și de apartenență la un grup;
 • să stimuleze procesul de comunicare, de interacțiune între indivizi;
 • să contribuie la intensificarea vieții comunitare (introduce norme și valori de conlucrare și cooperare pentru diferite grupuri-țintă).
 • să formeze/ să dezvolte valori educative cum ar fi disciplina, răbdarea, concentrarea, dar și trăsături de caracter cum ar fi creșterea încrederii în cazul copiilor timizi sau temperarea, concentrarea și autocontrolul în cazul copiilor hiperactivi.
 • Relevanța activității

  Sunt foarte mulți elevi aflați în risc care au făcut parte din echipa de Rugby de-a lungul timpului. Au fost elevi proveniți din familii monoparentale, cu părinți plecați în străinătate, cu CES și proveniți din familii de rromi. Activitatea din proiect i-a făcut mai responsabili pentru acțiunile lor, i-a determinat să depună mai mult efort atât pe teren cât și la școală, crescându-le gradul de motivație pentru activitățile din cadrul școlii.

  De asemenea, i-a făcut să câștige la nivel de capital de imagine în fața celorlalți colegi, fiind mai prețuiți, integrandu-se mai ușor. Le-a format capacitatea de gândire critică și de adaptabilitate în condiții de stres, de a lua decizii rapide pe baza unor strategii cu care i-am familiarizat.