Descriere

Atelierul de lectură și scriere creativă ”Cetatea Lecturii” (organizat din anul 2011) a fost gândit ca un program de literație multiplă, centrat pe elev. Dar, în acest an, a fost o mare provocare să adaptăm și să continuăm activitățile extracurriculare și extrașcolare desfășurate față-în-față (Anexa 1), în mediul online. Am organizat activități online sincrone și asincrone dedicate lecturii precum: În căutarea poeziei (Anexa 2); Șezătoarea literară online: ”Andilandi. Călătoria lui Vlad pe Celălalt Tărâm”de Sînziana Popescu (Anexa 3); ”Daruri de suflet … de Florii” (Anexa 4); atelierul ”În căutarea lui Apolodor” (Anexa 5); ora de lectură predictivă; Lectură și scriere creativă: pagini de jurnal; (digi)proiectele colective ”Școala de Magie din Tărâmul Zânelor și-al Zânilor” (Anexa 6). Dintre cele 9 cărți propuse pentru Atelierul de lectură, 5 au fost abordate în atelierele față-în-față, 2 în cadrul activităților online, iar ultimele două vor fi discutate în Atelierul de anul viitor. Întâlniri online sincrone, cu un grup de elevi, au avut loc și pentru a realiza website-ul propriu, unde se regăsesc toate proiectele / produsele realizate de elevi. Așadar, lectura este o condiție sine qua non a competenței ”a învăța să înveți”.

Scopul activității

formarea competenței de lectură, ca factor esențial în dezvoltarea cognitivă și emoțională a educabililor.

Obiectivele educaționale ale activității

Utilizarea unor strategii de lectură care înlesnesc comprehensiunea şi interpretarea textelor / mesajelor
⬧ Dezvoltarea abilității de a produce diferite tipuri de texte
⬧ Formarea unor competențe transcurriculare, ce vizează realizarea unor produse media, cu privire la fenomenul cultural actual
⬧ Formarea gustului estetic în contextul manifestărilor culturale și interculturale

Relevanța activității

Elevii și-au îmbunătățit atitudinea față de lectură (au citit cele 9 cărți propuse în programul Atelierului), capacitatea de comprehensiune și de metacogniție, dovadă că recenziile a 24 dintre elevi (42 de recenzii) au fost postate pe site-ul Lecturiada elevilor, sau pe site-ul Atelierului. Totodată, și-au dezvoltat deprinderile de scriere creativă și abilitățile digitale. Am exersat scrierea unei cronici de spectacol, a unei recenzii, a unei pagini de jurnal intim, precum și diferite tehnici de scriere creativă. Au realizat: videopoeme, o broșură, recenzii digitale, proiecte digitale; animații, vlog, website-ul. Am încurajat participarea la concursuri de scriere creativă (Anexa 7), colaborarea la reviste / site-uri tematice (revista școlii ”Laboratorul de idei”, revista ”Ordinul Povestitorilor”) etc. Pentru a obține un feedback, am generat un chestionar în Google Forms, adresat atât elevilor, cât și părinților.