Descriere

Este o activitate de grup, integratoare, folosită cu succes la clasele primare, în scopul deschiderii copiilor faţă de interacţiune, valorificând ideile şi experienţele acestora, adăugând nuanţe noi, termenului de prietenie.
Se realizează în primele 10 -15 minute ale fiecărei zile.
Elevii, aşezaţi în cerc, în faţa clasei, împărtăşesc momente/experienţe trăite în ziua/zilele anterioare (vizionarea unui spectacol, film,emisiune/aniversare/întâlnirea unei persoane/drumeţii/ vizite la muzee, companii/citirea unei poveşti/surprize/un joc nou/o descoperire personală, ş.a).
În aceste momente, îmi manifest rolul de facilitator-partener, încurajând comunicarea propriilor opinii, adresarea de întrebări, antrenarea cooperării şi a intervenţiilor argumentate, manifestarea iniţiativei, exprimarea ideilor originale şi autentice.Şi toate astea într-un cadru propice încurajării comunicării verbale şi nonverbale, a empatiei, a coeziunii grupului, a dezvoltării încrederii în sine şi ceilalţi, a creşterii stimei de sine.
În finalul activităţii, elevii se îmbrăţişează unul pe altul, rostind un“Te iubesc!”(în orice limbă cunoscută).
Unul dintre aceştia, altul, de fiecare dată, încheie, printr-o urare.(“Să avem o zi cu bucurie!”, ş.a)