Descriere

Activitatea „live” se desfășura ca orice cerc de teatru: audiții, selecții, repetiții.
Activitatea online, altă poveste. Am realizat un grup de WhatsApp cu părinții și elevii copiilor din cercul de teatru și am început să alegem piese. Am început cu „Ursul păcălit de vulpe” (adaptare după Ion Creangă), apoi am beneficiat de sprijinul domnului Dan Cojocaru, actor constănțean (și director de departament în cadrul Centrului Multifuncțional Educativ de Tineret „Jean Constantin”) care s-a oferit să ne îndrume. Pregătirea avea loc online (pe Microsoft Teams și pe Zoom). Cu ajutorul părinților, alegeam costumele, decorurile și machiajul în funcție de ceea ce avea fiecare acasă și de abilitățile artistice ale acestora. Urma filmarea, pe fragmente mici, cu sprijinul familiei și unirea fragmentelor, prin aplicația Filmora, pe care o realizam mai întâi segmentat, apoi integral, nu înainte de a egaliza nivelul sunetului și al luminozității, pe cât posibil. Membrilor cercului s-au adăugat alți colegi, chiar și frățiori mai mici (clasa I și clasa a II-a), dar nu au putut fi incluși toți doritorii, din cauza limitei de timp. Am realizat, prezentat pe pagina de Facebook a CMET„Jean Constantin” și pe YouTube 10 adaptări, o prezentare a momentelor Învierii Domnului și un sitcom.

Scopul activității

Dezvoltarea calităţilor artistice ale elevilor ciclului primar prin punerea în scenă a unor momente dramatice în vederea participării la concursuri școlare Scopul derivat, stabilit ca urmare a situației de moment (școala online): Susținerea emoțională și educațională a elevilor în perioada izolării, în vederea dezvoltării calităților artistice, dar și a evitării deprimării acestora

Obiectivele educaționale ale activității

 Să interpreteze unui rol potrivit vârstei şi abilităţilor, cu sprijinul coordonatorului, la alegerea proprie
 Să exerseze relații de comunicare ca element premergător al socializării, fără impunere, în funcție de propria personalitate, dar în condiții de stimulare / motivare
 Să interacționeze cu specialişti în domenii diferite ale artei, în funcție de propriile curiozități și dorințe
 Să participe la concursuri școlare, din proprie inițiativă, în urma unui calendar stabilit în grup
Obiectivele stabilite în condițiile „școlii online”:
 Să utilizeze tehnologia, în urma instruirii de către cadrul didactic și cu sprijinul acestuia, dar și al celorlalți colegi
 Să realizeze o echipă împreună cu propria familie în vederea realizării înregistrărilor audio-video
 Să descopere valențe pozitive ale tehnologiei, prin implicare proprie și prin colaborare cu ceilalți copii

Relevanța activității

Obiectivele au fost atinse, copii au interpretat roluri, au comunicat și au descoperit aspecte nebănuite ale tehnologiei chiar și în ceea ce privește socializarea, în condițiile în care socializarea directă nu este posibilă. Singurul obiectiv neatins a fost cel ce presupunea participarea la concursuri, dat fiind faptul că nu s-au mai susținut.