Descriere

Încă de la începuturile existenţei sale, omul s-a aflat în mijlocul naturii folosindu-se de toate
darurile acesteia. Câtă bogăţie le putem oferi elevilor noştri dacă le insuflăm dorul după tot ceea ce este viu: după mirosul frunzelor proaspete, după cântecul păsărilor, după susurul pâraielor …
Am decis să adun toate activitățile desfășurate despre natură și să le numesc exemple de bune practice în cadrul acestui concurs. Menționez că sunt parte componentă în desfășurarea următoarelor proiecte pe care le-am coordonat, fiind promovate la nivel județean: Natura în viața noastră, Tabloul minunat al primăverii, Să ne întindem la citit; Pădurea în vers și culoare; internațional: Celebrating nature – proiect eTwinning, Innovate your dreams, International School Awards-British Council online. Temele abordate au fost despre: Iubim și îngrijim natura, Micii ecologiști, Excursii și vizite didactice, Ziua Internațională a Apei, Ziua Internațională a Păsărilor, Ziua Mondială a pădurii, Natura prin ochi de copil, Ne jucăm și învățăm, Natura și tehnologia, Continuăm online.
Temele realizate au avut o paletă bogată, oferind posibilitatea de a desfășura multe activități interesante și provocatoare, menite să îmbogățească cunoștințele elevilor și dascălilor implicați. Totodată prin desfășurarea acestor activități, le-am oferit elevilor școlii noastre posibilitatea de a cunoaște locurile minunate, valorile, metodele și tehnici inovatoare de învățare-predare-evaluare, iar sarcinile de lucru au fost variate.
În cadrul acestor activități am reușit să legăm prietenii cu alte școli din țară și din străinătate, prietenii ce vor dura peste ani și se vor consolida în alte schimburi de experiență.

Scopul activității

Dezvoltarea celor opt competențe cheie

Obiectivele educaționale ale activității

• Consolidarea legăturilor dintre elevi și mediu (în special cu natura);
• Cunoașterea și descoperirea orizonturilor locale;
• Stimularea gândirii critice pentru protejarea mediului înconjurător;
• Conștientizarea comorilor naturale și culturale ale lumii în care cresc;
• Dezvoltarea gândirii creative;
• Promovarea gustului pentru artă şi literatură;
• Dezvoltarea creativității elevilor în realizarea unor creații artistico-plastice și literare;
• Dezvoltarea abilităților de cooperare și a spiritului de lucru în echipă;
• Antrenarea în acţiuni de cercetare, explorare, investigare a mediului înconjurător;
• Obținerea de experiențe pozitive din interacțiunea cu colegii din alte țări europene și crearea de atitudini pozitive față de contactele internaționale în viitor;
• Acumularea de experiență și abilități de bază în utilizarea instrumentelor TIC.

Relevanța activității

Impactul acestor activități asupra elevilor s-a materializat prin creșterea inițiativei de a cunoaște mai mult, de a explora, prin îmbunătăţirea competenţelor de comunicare şi lucru în echipă, dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor prin activităţile propuse în cadrul proiectului; dezvoltarea competenţelor civice, digitale, și nu în ultimul rând competenţele de comunicare în limba română şi limba engleză. Exemplele de bune practici au permis profesorilor și elevilor să colaboreze cu alte școli partenere pentru activitățile de învățare și să învețe de la profesori și elevi, din cursuri online, din resurse media. Prin activitățile de colaborare cu colegii din alte țări, elevii au explorat date, cunoștințe și experiențe într-un mod direct și imediat. În acest fel, elevii au dezvoltat înțelegerea interculturală și au câștigat noi perspective asupra propriei identități. Prin activitățile eTwinning, întâlnirile online, elevii au conștientizat faptul că deși trăim departe și vorbim diferite limbi, putem găsi puncte comune pentru a ne împărtăși și a ne ajuta.