Descriere

La începutul clasei a III-a, lansez proiectul și fiecare elev primește un portofoliu cu prezentările obiectivelor care au fost vizitate până în acel moment. Aceste prezentări sunt realizate de către mine deoarece școlarul mic nu este capabil să scrie texte lungi. Lecturăm textele, identificăm pozele afișate pe perete și localizăm obiectivele pe planul orașului.
Îi informez pe elevi care sunt cele patru echipe și care sunt sarcinile pe care le au, le cer să adere la o echipă și apoi să-și aleagă un coordonator.
Elevul planificat din echipa Cercetașii colectează diferite materiale referitoare la obiectivul propus pentru vizită, folosind mai multe surse de informare și transmite informațiile colegului din echipa Ghizii. Acesta prezintă verbal obiectivul. Elevul din echipa Scriitorii pricepuți urmărește prezentarea colegului și redactează descrierea acestuia. Elevul din echipa Detectivii identifică locul în care se găsește obiectivul vizitat, fixează un simbol pe planul orașului şi poza obiectivului pe perete.
Activitățile sunt derulate în parteneriat cu instituțiile vizitate și au caracter interdisciplinar.

Scopul activității

Proiectul educaţional „Ce minunat este oraşul meu!” îşi propune să valorizeze o modalitate care permite elevului să cunoască cât mai bine oraşul în care trăieşte şi să creeze cadrul de exersare a unor competenţe.

Obiectivele educaționale ale activității

Proiectul urmărește dezvoltarea unor competențe:
– cognitive (acumularea cunoștințelor despre obiectivele din orașul natal);
– afective (sentimente de prețuire a vetrei natale);
– participative, de cooperare şi relaționare (capacități de implicare şi acțiune nemijlocită în funcție de interese şi aptitudini);
– comunicative multiple;
– de mediere (soluționare de conflicte);
– argumentative şi critice;
– productive şi creative;
– de evaluare.

Relevanța activității

Elevii, prin acest proiect, colaborează atât în cadrul echipei lor, cât și cu colegii din celelalte echipe. Orice vizită finalizată și prezentată aduce bucurie întregului colectiv. Se dezvoltă competențe din mai multe discipline (limba română, matematică, istorie, geografie, educație fizică etc.) Fiecare elev aderă la o echipă după ce cunoaște sarcinile pe care trebuie să le realizeze, este sigur că se va descurca și în funcție de capacitățile pe care le are. Orice elev simte la final că a contribuit cu ceva. Fiecare sarcină este importantă. (Foto 2) Coordonatorul echipei are sarcina de a suplini absența vreunui coleg care este planificat și este bolnav sau să ajute colegul care are nevoie de ajutor.