Descriere

Cursul s-a desfășurat pe perioada unui an școlar, de-a lungul căruia au fost abordate diferite tematici: viața personală, universul familiei, hobbiuri si activități zilnice, descrierea casei și a camerei personale, stiluri de viață ale adolescenților.
Au fost favorizate metode și tehnici active de predare-învățare: role- plays, hot seated chair, turul galeriei, metoda interviului, metoda cubului, proiecte digitale (PPT, filme, animații), cântece. Un aspect caracteristic acestui curs este atenția deosebită acordată activităților pe grupe și perechi, care își propun punerea elevilor în contexte reale de comunicare. S-a pus accent pe dezvoltarea abilităților de citire, ascultare, scriere și mai ales pe cele de exprimare orală în limba engleză prin lecții de proiecte digitale sau spectacole cu scenete sau cântece.
Activitățile din fiecare capitol sunt variate și oferă posibilitatea îmbogățirii cunoștințelor prin activități atractive, comunicative, care stimulează independența și creativitatea elevilor. La sfârșitul fiecărui capitol există o secțiune de recapitulare și consolidare care oferă posibilitatea sistematizarii și aprofundării cunoștințelor.Formele de evaluare sunt integrative si reflectă specificul cursului. Au fost realizate proiecte digitale, produse plastice sau vor fi prezentate spectacole de scenete sau cântece, ca forme de evaluare alternativă.
S-a avut în vedere competențele-cheie cerute de profilul absolventului de gimnaziu (competențe de limbă modernă, competențe în științele naturii, competențe digitale, a învăța să înveți, competențe sociale, competențe de antreprenoriat, competențe de sensibilizare artistică).

Scopul activității

Scopul este de a propune un CDS interesant, care îmbină competențele specifice, conținuturile, atitudinile și aptitudinile din mai multe programe școlare, de la discipine și arii curriculare diferite.

Obiectivele educaționale ale activității

Imbinarea metodelor folosite si a cunostintelor, abilitatilor dobandite de elevi
la mai multe discipline.

Relevanța activității

– dezvoltarea spiritului de echipă prin cooperare – stimularea și incurajarea initiațivei fiecărui elev – manifestarea flexibilității în cadrul schimbului de idei și în cadrul lucrului în echipă în diferite situații de comunicare (vezi fotografiile din arhivă)