Descriere

În cadrul cercului de lectură și scriere creativă au fost desfășurate în primul rând ateliere de lucru cu copiii, în cea mai mare parte săptămânale, în cadrul bibliotecii din școala noastră și în spațiul claselor. La acestea s-au adăugat și alte contexte semnificative de învățare: întâlniri offline și online cu scriitori de literatură pentru copii, vizite la biblioteci, ateliere în limbile engleză și franceză, activități metodice ale cadrelor didactice, participare la concurs de teatru și de creații literare, curs de formare povestitori etc.
În cadrul atelierelor de lectură, au fost abordate teme inedite, selectate împreună cu copiii și adaptate nevoilor și preferințelor observate la ei și semnalate chiar de către aceștia. Pentru fiecare activitate s-a avut în vedere în primul rând captarea atenției copiilor și evidențierea elementelor de noutate. În felul acesta curiozitatea și interesul lor a fost menținut permanent, generând entuziasm și implicare în activități. Accentul a fost pus în mod deosebit pe strategii didactice activ-participative și pe colaborare și cooperare în cadrul echipelor de lucru. Activitatea desfășurată este vizibilă pe grupul de Facebook al cercului de lectură:
https://www.facebook.com/groups/1777408925885420/permalink/2333545263605114.
Am intenționat, ca obiectiv stabilit împreună cu copiii, ca atelierele și celelalte activități să fie adevărate laboratoare de creație. Plecând de la un stimul-text literar am dezvoltat sarcini de lucru care au necesitat activizarea și implicarea copiilor cu toată ființa lor, evitând monotonia sau repetitivitatea unor aplicații din cadrul orelor de curs obișnuite, iar faptul că rezultatele lor au fost vizibile prin intermediul revistelor cercului și în cadrul grupului media și apreciate, i-a motivat, le-a stimulat creșterea stimei de sine, încrederea în forțele proprii și le-a dezvoltat competențele-cheie.

Scopul activității

Scopul activităţii cercului de lectură constă în încurajarea copiilor, într-un spirit de libertate, de a fi cât mai autonomi în descoperirea şi îmbogăţirea propriilor căi de creştere şi formare a personalităţii prin literatură.

Obiectivele educaționale ale activității

C1: dezvoltarea abilităților de literație funcțională și multiplă
1.1. stimularea interesului pentru lectură;
1.2. cultivarea lecturii de plăcere;
1.3. abordarea în profunzime a textelor propuse;
1.4. dezvoltarea gândirii critice în raport cu textul literar;
1.5. formularea unei opinii argumentate referitor la situația dată;
1.6. participarea activă la dialogurile din cadrul cercului;
1.7. identificarea de informații în limba străină studiată (aici engleză);

C2: conectarea la experiențele de viață ale copiilor;
2.1. dobândirea unor strategii de învățare activă;
2.2. dezvoltarea capacităților metacognitive;
2.3. crearea unor demersuri investigative proprii;
2.4. asumarea responsabilităților din cadrul contextelor de viață propuse;
2.5. identificarea situațiilor problemă din suportul propus pentru studiu;
2.6. respectarea regulilor de comunicare asertivă în cadrul grupului;
2.7. utilizarea în învățare a unor aplicații/ programe/ documente digitale simple;
2.8. susținerea efortului în îndeplinirea sarcinilor de lucru;
2.9. abordarea unor sarcini noi cu determinare și curaj;
2.10. participarea la activități culturale.

Relevanța activității

Impactul activităților asupra copiilor este vizibil în bucuria și responsabilitatea cu care aceștia s-au implicat în realizarea sarcinilor (revistele, prin nota reflexivă, descriu detaliat implicarea copiilor, inclusiv din punct de vedere socio-emoțional). Pentru părinți, au fost observabile schimbările în achizițiile copiilor dumnealor la nivel de cunoștințe, abilități și atitudini față de carte, de școală, de motivație în învățare, în general. Copiii spun despre ei înșiși, cu sinceritatea și spontaneitatea caracteristică, scriind impresiile pe care le-au transmis, identificând singuri ceea ce au învățat într-o sinteză pregătită cu ocazia lansării revistei și, tot atunci, demonstrând importante achiziții în prezentarea proiectelor lor, fiind apreciați de participanți. Un aspect important este menținerea standardelor activității cercului de lectură în mediul online prin adaptarea strategiilor în proporție semnificativă la noile tehnologii, realizând activități interesante pentru copii în cadrul Școlii în Oglindă: întâlniri cu autori de carte, joc-ghicitoare a personajelor literare etc.