Descriere

Descrierea activităţii. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 15 rânduri,
menţionând elementele de succes ale acesteia (conţinut, metode, sarcini de lucru,
caracter interdisciplinar, parteneriate etc.).
Elevii au fost invitați să îi însoțească pe prietenii lor din desenele animate
„Winnie-the pooh” în călătoria lor și să îi ajute să depășească diferite obstacole.
Obstacolele au constat în rezolvarea unor exerciții cu numere de la 0 la 100. Au fost
îmbinate metode tradiționale: conversația, demonstrația, observația, cu metode
moderne: joc didactic, „Știu, vreau să știu, am învățat”. Mijloacele de învățământ au
fost diverse: laptop, joc „Șotron”, castel din forme geometrice, Săculeț cu surprize,
jucării, bancnote, fișe de lucru, tablă, cretă. Sarcinile de lucru au fost atât individuale,
cât și în echipă. Activitatea a avut caracter interdisciplinar, îmbinând competențe
specifice MEM cu competențe specifice CLR și AVAP.

Scopul activității

Consolidarea tehnicilor de calcul oral și scris pentru cele două tipuri de operații matematice învățate

Obiectivele educaționale ale activității

Consolidarea tehnicilor de calcul oral și scris pentru cele două tipuri de
operații matematice învățate
4. Obiectivele educaționale ale activităţii/competențe de dezvoltat la elevi:
 Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 100;
 Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, recurgând mereu la
numărare;
 Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (termen, sumă, total,
diferență…) în rezolvarea și/sau compunerea de probleme;
 Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau
scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări
schematice;
 Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări
convenţionale standard şi nonstandard în probleme-joc simple de tip
venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-100;

Relevanța activității

Elevii au fost foarte încântați pentru că au avut oportunitatea să recapituleze cunoștințele prin joc, au lucrat în echipă, au aplicat cunoștințele dobândite în situații concrete. Toate aceste activități le-au făcut pentru a-și salva un prieten din desenele animate.