Descriere

Proiectul s-a născut din dorința de cultivare a valorilor expresive ale limbii române, prin lectură, având ca scop dezvoltarea sensibilității elevilor, prin nuanțarea exprimării orale și scrise.
Metode, mijloace şi tehnici: Lectura independentă/în lanţ/explicativă, prin: reviste on-line, siteuri, bloguri, vloguri, interviuri, povestirea, dramatizarea, jocul de rol, brainstorming, metoda ciorchinelui, jurnalul, concursuri de recitare, dezbatere on –line, B.D; culegere de texte literare, revista, cartea tipărită, eBookul, expoziția, film didactic tip RED.
Subproiecte:
1.Biblioteca, un prieten; lectura în variantă digitală cărţi şi reviste on-line, resurse electronice de pe siteuri, bloguri, vloguri, interviuri. Concursuri de recitare, dezbatere on –line.
2. Jurnalul de lectură: artă plastică și literară, scrisori, poezii adresate lui Mihai Eminescu;
3. Crăciunul: proiect, lucrări elevi în culegere de texte, donații celor nevoiași.
4. Francofonia – treaptă spre interculturalitate; proiect, expoziție, B.D., vizionare film, revistă.
5. Unirea – Centenarul: proiect, lectură eBook, vizionare film, realizări creative elevi, scenetă.
6. Sprijinirea persoanelor vârstnice și cei cu C.E.S., proiect, realizări creative ale elevilor.
7. Editarea de reviste, lucrări cu producţiile literare ale elevilor;
8. Apa – miracolul vieții;
9. Lumea fascinantă a basmelor. Concurs de creație dezbatere, film tip RED.

Scopul activității

Stimularea interesului pentru lectură în perioada şcolarităţii ciclului gimnazial în vederea atenuării unora dintre cauzele care pot genera eşecul şcolar.

Obiectivele educaționale ale activității

– cultivarea setei de cunoaştere specifică vârstei prin valorificarea potenţialului creativ al elevilor;
– dezvoltarea abilităţile de relaţionare;
– dezvoltarea muncii eficiente în echipă.

Relevanța activității

Elevii au dobândit atitudini proactive, ce promovează creativitatea, dar și cognitive, dar și comportamentale având un mod de reacție mai liber, mai lipsit de inhibiții, însă și emoțional am remarcat o atitudine liniștită în privința școlii, dar și a viitorului. Schimbările în personalitatea elevilor produse de activitățile de învățare parcurse au constat în creșterea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii. Elevii și-au dezvoltat competențe precum cea cognitivă, socio-emoțională, a limbajului, de comunicare, digitală, socială și civică, sensibilizare și exprimare culturală, dar mai ales pe aceea de a învăța să înveți. Cei participanți la activități au realizat produse inovative precum: scrieri în revista școlii, participarea la concursuri unde au obținut premii, dar mai ales obținerea de rezultate foarte bune la examenele de Evaluare Națională. Dovada constă în colajul de fotografii, prezentarea PPT