Descriere

Proiectul a avut în vedere găsirea unor modalităţi prin care elevul să se simtă motivat să intre în universul magic al lecturii. Prin activitățile propuse s-a urmărit dezvoltarea gândirii creative a elevilor, familiarizarea acestora cu universul literar local, județean, național și promovarea unor opere literare valoroase. Proiectul s-a desfășurat în perioada noiembrie 2019 – mai 2020 și a avut drept grup țintă 21 de elevi din ciclul gimnazial ai Școlii Gimnaziale nr.1 Islaz.
Activitățile cuprinse în proiect au fost variate și atractive și au avut în centrul lor lectura. Spațiul de desfășurarea a fost CDI-ul școlii, locul în care a fost amenajat un colț destinat membrilor cercului de lectură. Au fost promovate personalități literare teleormănene, scopul acestei activități fiind acela de a oferi copiilor modele reale, accentuând ideea că scriitori precum: Marin Preda, Zaharia Stancu, Dumitru Vasile Delceanu au pornit în aventura cunoașterii din școli din mediul rural. Portofoliile realizate de elevi, sub îndrumarea profesorului coordonator, reprezintă exemple de bune practici pentru educație. Universul poetic al lui Octavian Goga, Vasile Alecsandri sau Fănuș Neagu a constituit punctul de plecare al unor exerciții de creație, elevii punând în practică narațiunea cu mai mulți autori. Alte activități deosebite ale proiectului au fost cele dedicate lui Mihai Eminescu și lui Ion Luca Caragiale. Elevii au intrat în competiție ( Concursul ,,Viața și opera lui Eminescu”), au dramatizat opere caragialiene (,,O scrisoare pierdută, Bubico”) și au realizat interviuri imaginare cu scriitori sau personaje ale unor texte cunoscute, demonstrând astfel, că, prin lectură, pasiune și încredere, pot fi modelate caractere și dezvoltată gândirea critică.
Rezultatele activităților (prezentări Power Point, filmări, fotografii), au fost popularizate atât în rândul colegilor din școală, a părinților, cât și în rândul comunității locale și au demonstrat impactul pozitiv al proiectului asupra grupului țintă.