Descriere

În derularea activității s-a utilizat ca metodă lucrul în echipă pentru a stimula dezvoltarea spiritului de fair-play și într-ajutorarea membrilor echipelor. Prin participarea la diferite probe s-a urmărit formarea deprinderilor motrice, dar și a atitudinii corespunzătoare în anumite situații: victoria, înfrângerea, alimentația sănătoasă, petrecerea timpului liber în natură. Activitatea s-a desfășurat în parteneriat cu alte unități școlare din localitățile Bolintin Vale, Cartojani. Programul propus a constat în competiții sportive: fotbal, handbal, ștafetă, săritura la groapa de nisip, atletism. Activitatea propusă s-a încheiat cu o plimbare cu bicicletele prin satele Găiseni, Cărpenișu și Căscioarele pentru a promova un stil de viață sănătos și pentru a crește coeziunea grupului și nivelul de integrare a elevilor din grupurile defavorizate.

Scopul activității

Implicarea elevilor în activități sportive care să determine prezența lor la orele de curs.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Dezvoltarea trăsăturilor pozitive ale caracterului și personalității;
  • încurajarea participării la orele de curs și la activitățile desfășurate în școală;
  • Stimularea lucrului în echipă prin dezvoltarea spiritului de Fair-play și a sprijinului reciproc.
  • Relevanța activității

    Proiectul a ajutat la creșterea motivației școlare și a determinat elevii să aibă o atitudine pro-școală. În același timp a oferit o alternativă pentru a petrece timpul în aer liber și formarea unui mediu școlar incluziv