Descriere

Exemplul de bună practică înscris în concurs este un proiect de responsabilizare socială – Campania de prevenire a violenței R.E.S.P.E.C.T., în domeniul Învățământ gimnazial-nonformal (extracurricular și extrașcolar), realizat predominant prin activități și practici inovatoare, având ca scop prevenirea agresivității și violenței în mediul școlar prin crearea unui mediu educațional armonios, incluziv, mediu propice de exersare a comportamentelor și atitudinilor civilizate, astfel încât fiecare elev să se simtă încurajat, motivat, în deplină siguranță, să se manifeste cu responsabilitate, să fie capabil să-și gestioneze emoțiile, printr-o atitudine tolerantă, non discriminatorie, comunicând activ, asertiv și nonviolent.

Scopul activității

Prevenirea agresivității și violenței în mediul școlar prin crearea unui mediu educațional armonios, incluziv, mediu propice de exersare a comportamentelor și atitudinilor civilizate, astfel încât fiecare elev să se simtă încurajat, motivat, în deplină siguranță, să se manifeste cu responsabilitate, să fie capabil să-și gestioneze emoțiile, printr-o atitudine tolerantă, nondiscriminatorie, comunicând activ, asertiv și nonviolent

Obiectivele educaționale ale activității

a. Crearea unui mediu educațional armonios, incluziv, în care fiecare elev să se simtă încurajat, motivat, în deplină siguranță.
b. Diminuarea cazurilor de violență din mediul școlar prin acțiuni educative specifice componentelor R.E.S.P.E.C.T.: (Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoție. Comunicare. Toleranță.).
c. Oferirea de alternative educaționale pentru petrecerea timpului liber prin implicarea elevilor în activități extrașcolare, de învățare nonformală.

Relevanța activității

Campania R.E.S.P.E.C.T.a oferit oportunități de învățare, cunoaștere și de îmbunătățire a metacompetențelor: „a fi”, a deveni”, „a trăi împreună cu ceilalți”, „a ști”; -Comportamentele și atitudinile îmbunătățite au la bază respectul, nondiscriminarea, toleranța, nonviolența și au condus la diminuarea cazurilor de violență în mediul școlar; – Abilitățile de viață și atitudinea civică, responsabilă au fost exersate și aplicate în mediul formal, nonformal și informal conducând la limitarea și prevenirea violenței; – Schimbare de paradigmă la nivel comunitar și interinstituțional în educația copiilor are la bază abordări pozitive, drepturi și principii nondiscriminatorii, educația incluzivă; – R.E.S.P.E.C.T. a contribuit la crearea unui climat educațional armonios, incluziv, sigur, impunând reevaluări de rol, de statut, de norme şi valori ale mediului școlar. Campania R.E.S.P.E.C.T. este un fenomen al prevenției violenței în județul Suceava, un instrument de intervenție strategică județeană,necesar și util, un instrument inovativ ce contribuie la reducerea comportamentelor și atitudinilor agresive în mediul școlar.