Descriere

„Proiectul implementat în anul școlar 2019-2020 la clasa pregătitoare a vizat dezvoltarea tuturor competențelor cheie într-un mod atractiv și captivant, pe termen mediu, activitățile didactice având caracter interdisciplinar. Am folosit metode și tehnici de lucru moderne îmbinate armonios cu cele tradiționale. Sarcinile de lucru au fost variate, inovative și atractive, utilizând cât mai multe resurse educaționale deschise.
Prin intermediul lecțiilor interactive și al jocurilor educative, elevii au atins competențe specifice asociate tuturor disciplinelor, au avut posibilitatea să asimileze conținuturile învățării într-un mod interactiv, individualizat, ceea ce a sporit motivarea pentru progresul școlar.
In proiectarea activităților din cadrul proiectului am avut în vedere și elevii aflați în situații de risc (absenteism, C.E.S.). Este foarte important ca toți elevii să aibă acces la o educație echitabilă și de calitate. „

Scopul activității

Dezvoltarea competențelor cheie și valorificarea potențialului individual.

Obiectivele educaționale ale activității

„Asigurarea implicării active a elevilor în activitățile on-line;
Derularea unor activități care asigură accesul egal la educație;
Stimularea interesului pentru lectură;
Folosirea în demersul didactic a unor metode și tehnici de lucru moderne dincolo de clișee și stereotipuri;
Stimularea potențialului creativ al elevilor,intuiția și imaginația;
Folosirea resurselor educaționale în dezvoltarea competențelor cheie;
Implicarea părinților în demersul didactic prin participarea la activitățile on-line.”

Relevanța activității

Atrași de povestea cameleonului, rezultatele elevilor au fost uimitoare., motivația pentru învățare, interesul pentru lecturarea unor cărți și implicarea elevilor, chiar și a celor cu C.E.S. în activitățile on-line, au crescut vizibil.