Descriere

Activitățile desfășurate la nivelul unitățiI școlare au fost complexe, având în prim plan caracterul interdisciplinar, precum și metode activ-participative, de lucru. Dintre acestea menționez:
• Competiții sportive la fotbal băieți (cu participarea elevilor de etnie rromă și maghiară);
• Activități extracurriculare (excursii, drumeții, concursuri de orientare turistică, înot, patinaj, Piramide, dans sportiv) – având ca scop reducerea fenomenului de absenteism și abandon școlar.
• Metode creative de realizare a materialului didactic necesar desfășurării diverselor activități.

Scopul activității

Dezvoltarea abilităților socio – sportive ale elevilor din clasele gimnaziale.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Utilizarea efectelor favorabile ale educaţiei fizice şi sportului prin practicarea constantă a exercițiilor fizice, pentru optimizarea stării de sănătate;
  • Utilizarea achiziţiilor specifice educaţiei fizice şi sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase şi a capacităţii motrice;
  • Adoptarea unui comportament conform regulilor specifice, pe parcursul organizării, practicării şi participării ca spectator la activităţile de educaţie fizică şi sport;
  • Dezvoltarea spiritului de echipă, colaborativ, pentru realizarea diferitelor activități;
  • Stimularea imaginației și a creativității;
  • Relevanța activității

    Au fost implicati in aceste activitati chiar si copii care se aflau in punctul unui abandon sau cu situatii scolare dificile si care au ajuns chiar in etape superioare ale competitiei. Acest lucru a condus la o mai buna comunicare cu elevii\parintii, (re)integrarea lor in viata scolara si sociala.