Descriere

Proiectul implementat în anul școlar 2018-2019, la clasa pregătitoare, are trei piloni de susținere: competențele cheie ale secolului XXI, școală incluzivă și educația deschisă.

Implementarea instrumentelor TIC în cadrul activităților didactice este un model de bună practică în contextul timpurilor pe care le trăim. Elevii noștri sunt „nativi digitali”, dețin capacități de operare cu medii digitale devreme. Ca un paradox al societății noastre, azi vorbim de „intoxicare digitală”, datorită unui număr mare ce gadgeturi și multimedia, fapt demonstrat că nu este benefic dezvoltării psihocognitive a copiilor.
Toate activitățile desfășurate au fost proiectate pentru a accesibiliza cât mai mult conținuturile și sarcinile învățării. Prin intermediul lecțiilor interactive și al jocurilor educative, elevii și-au exersat aptitudinile și deprinderile, au atins competențe specifice asociate disciplinelor cum ar fi: comunicarea în limba română, matematică și explorarea mediului, muzică și mișcare, și nu în ultimul rând, dezvoltare personală. Din totalul de elevi din clasă, 55% nu dețin nici un echipament IT, astfel că impactul introducerii calculatorului ca instrument didactic a fost un succes garantat. Fiecare elev are atribuit un calculator la care are acces nelimitat în pauze, înainte sau după orele de curs impactul asupra elevilor fiind acela de apartenență, incluziune și responsabilitate .

Toți suntem conștienți de dificultățile pe care le întâmpină un elev la intrarea în școală și în virtutea acestui fapt, la clasa pregătitoare se desfășoară activități specifice: jocuri, activități cu un puternic caracter ludic, etc.

Activitățile din cadrul proiectului nostru au fost proiectate și desfășurate pe tot parcursul anului școlar, s-au respectat prevederile curriculumului național, iar conținuturile de învățare au fost în concordanță cu programa în vigoare. Toate resursele educaționale folosite sunt omologate, cu licență software și au fost obținute din parteneriate cu asociații nonguvernamentale și cu părinții elevilor implicați în proiect. Elevii au avut posibilitatea să asimileze conținuturile învățării într-un mod interactiv, individualizat, ceea ce a sporit motivarea pentru progresul școlar.

50% din efectivul elevilor cuprinși în grupul țintă sunt elevi aflați în situații de risc (abandon școlar, absenteism, CES). Atunci când am proiectat aceste activități i-am avut în vedere, în primul rând, pe acești elevi. Consider că este foarte important ca fiecare elev, indiferent de etnie, de situația financiară sau de alte particularități, să aibă acces la o educație de calitate și echitabilă.

Scopul activității

Creșterea calității actului educațional prin aplicarea metodelor inovative pe cele trei paliere: predare-învățare-evaluare, prin utilizarea instrumentelor TIC, a practicilor și resurselor educaționale deschise pentru dezvoltarea competențelor cheie ale secolului XXI (responsabilitate și capacitate de adaptare, competențe de comunicare, creativitate, curiozitate intelectuală, gândire critică și sistemică, etc.).

Obiectivele educaționale ale activității

  • Prezentarea unor metode didactice inovative pentru principalele discipline din planul cadru pentru clasa pregătitoare ce pot încuraja examinarea conținuturilor din perspectiva trans-curriculară;
  • Oferirea de oportunități de interacțiune a tuturor elevilor clasei pregătitoare cu noile tehnologii contribuind astfel la creșterea echității prin acces la resurse;
  • Creșterea nivelului performanțelor școlare și a motivației pentru învățare.
  • Relevanța activității

    În cazul elevilor aflați în risc de abandon școlar, calculatorul a devenit cel mai bun mijloc de a-i atrage să vină la școală. Nu de puține ori, s-a întâmplat ca acești copii să rămână la școală peste programul zilnic pentru ,,a se juca pe calculator” sau au venit dimineața devreme, tocmai pentru a avea timp să utilizeze PC-urile.

    Menționez că niciunul dintre calculatoare nu are conexiune la internet. Consider că elevii mei nu dețin încă capacități de selecție a informațiilor, iar activitățile media puse la dispoziția elevilor au fost dirijate și controlate în permanență. Elevii au avut acces doar la software cu licență, la câteva resurse media special selectate (fotografii, enciclopedii, filmulețe educative) și la aplicații educative pe suport CD, care au constituit „baza noastră de date” pe parcursul acestui an școlar.