Descriere

Pe parcursul implementării proiectului precum și în perioada următoare proiectului, se urmărește să se realizeze o bază pentru pregătirile profesionale ulterioare ale elevilor, aceștia să aplice regulile corecte de comportare, pe internet, să utilizeze aplicațiile sistemului de operare Windows, să utilizeze aplicațiile MS Office, să aplice cunoștințele acumulate în viața de zi cu zi. În urma implementării proiectului se va realiza un album cu fotografii de la activitățile din proiect, un CD cu lucrările elevilor participanți și se va realiza un blog al concursului.

Scopul activității

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea și modernizarea sistemului educațional, prin intermediul folosirii unor metode interactive de predare/învățare, sau prin abordarea unor teme din programele de matematică cu ajutorul calculatorului.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Creșterea cu 20% a numărului de teme din programa de matematică care sunt prezentate cu ajutorul aplicației educative;
  • Creșterea nivelului de utilizare a tehnologiei informației în procesul de predare – învățare – evaluare, utilizarea TIC ca resursă de predare pe de o parte și ca instrument avansat de comunicare, pe de altă parte, prin susținerea elevilor din grupul țintă în perfecționarea competențelor matematice deținute precum și deprinderea unora noi;
  • Creșterea cu 20% a competențe matematice dobândite de elevi, necesare pentru a obține rezultate bune la diverse competiții școlare și extrașcolare.
  • Relevanța activității

  • Pe termen lung, proiectul generează efecte care îi asigură sustenabilitatea și care vizează dezvoltarea competențelor matematice ale grupului țintă,
  • Realizarea unor materiale didactice auxiliare care abordează unele teme din programa de matematică și care sunt prezentate cu ajutorul aplicațiilor educative.
  • Utilizarea soft-urilor matematice , a jocurilor educaționale, a platformelor educaționale la activitățile de cerc.
  • Creșterea nivelului grupului țintă la disciplina matematică comparativ cu testele inițiale,
  • Obținerea unor rezultate bune și foarte bune la diferite concursuri extrașcolare de matematică;
  • Orientarea elevilor către activități creatoare prin care se urmărește să se prevină eșecul școlar, să se realizeze progresul școlar și performanța.