Descriere

Proiectul Călătorie în lumea cunoașterii este amplu și cuprinde două secțiuni- Călătorim prin lumea animalelor și a plantelor  și Călătorim prin lume. Acest proiect cuprinde activități de învățare care vizează formarea principalelor 8 competențe cheie, accentul punându-se pe aplicarea de metode noi de abordare a conținuturilor curriculare, metode care favorizează învățarea experiențială, prin raportare permanentă la lumea reală.

Demersul didactic a gravitat, zilnic, în jurul unui concept, care a fost exploatat la maximum, printr-o serie de abordări diferite, specifice atât învățămantului de masă, cât și sistemelor educaționale alternative. Întrucât în anul școlar anterior am coordonat  colectivul unei clase I, fiecare concept a fost stabilit  în funcție de litera învățată în acea zi.

Studierea literelor mici corespunde primei secțiuni a proiectului și presupune organizarea activității prin raportare la un animal sau o plantă a căror denumire începe cu litera învățată.  Curiozitățile, experimentele, activitățile artistico-plastice, aplicațiile online și quiz-urile de pe platformele digitale accesate, tehnicile Batii Strauss, Dalcroze și Orff au reușit să îi determine pe copii să se implice total în desfășurarea activităților și să învețe cu plăcere.

Studierea literelor mari este aferentă celei de-a doua secțiuni și constă în studierea elementelor specifice unei țări( tradiții, gastronomie, port popular, dansuri și cântece tradiționale), experimentate  chiar în sala de clasă. Se asigură, în acest mod, o învățare completă, care depășește rigorile disciplinelor de studiu.

Scopul activității

Valorificarea potențialului propriu al fiecărui elev, prin adaptarea demersului didactic la nevoile și interesele specifice.

Obiectivele educaționale ale activității

• Formarea abilităților specifice învățării în context formal și nonformal;
• Dezvoltarea competențelor de literație, artistice, a celor din domeniul matematicii, științei și tehnologiei;
• Dezvoltarea competenţelor individuale – încredere în sine, exprimarea adecvată a emoțiilor, adaptare la nou, iniţiativă;
• Dezvoltarea competenţelor sociale – toleranţă, cooperare, gestionarea conflictelor, empatie.

Relevanța activității

Copiii îndrăgesc școala prietenoasă, școala care asigură un climat psihosocial propice dezvoltării lor și care le oferă contexte de învățare variate, atractive, care ii plasează în centrul atenției și care valorizează potențialul lor maxim. Cuvintele de bază ale proiectului sunt învățare, curiozitate și bucurie, pentru că numai așa se poate face educație de calitate. Elevii sunt ca niște bureți, absorb informația, iar călătoria aceasta este fantastică pentru că elementele abordate le trezesc interesul și le îmbogățesc cultura generală. Se depășește , astfel, bariera monodisciplinară și se prezintă conținuturi într-un mod creativ pe care ei le savurează cu mare plăcere. Sunt foarte receptivi la nou și, în momentul în care intră în contact cu informații inedite, devin foarte curioși și adresează o serie de întrebări, obligând profesorul să se documenteze permanent. Toate aceste aspecte i-au motivat atât să se implice în propria formare, precum să și înregistreze performanță, atât prin raportare la standarde, cât și ca valoare adăugată. Este foarte important de menționat faptul că fiecare elev a obținut rezultate școlare foarte bune, media de promovabilitate a fiecăruia dintre ei este Foarte bine, iar procentul de frecvență la cursuri este de 100 %. Proiectul „Călătorie prin lumea cunoașterii” s-a dovedit a fi pasul spre ”vreau la şcoală”, chiar şi în cazul elevilor cu aflați în situații de risc. Din colectivul pe care îl coordonez fac parte 4 copii excesiv de timizi, doi copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate și sunt lăsați în grija bunicilor. Acești elevi au manifestat o ușoară instabilitate emoțională, fapt ce a impus acordarea unei atenții deosebite gestionării trăirilor acestora. Atitudinea pozitivă a cadrului didactic, dar și cea a elevilor care manifestă ușurință în abordarea conținuturilor, reușesc să ofere încredere celor care se află în situație de risc. Întrucât colectivul este extrem de bine închegat, iar atmosfera din cadrul grupului este calmă și prietenoasă, ajutorul reciproc a devenit o practică foarte întâlnită. Copiii, inclusiv cei care au nevoie de sprijin, sunt valorizați permanent, iar rezultatele obținute se află la cel mai înalt nivel: calificative și medii foarte bune la fiecare disciplină de studiu și prezența, atât la orele de curs desfășurate în sala de clasă, cât și la activitățile online, în procent de 100 %. După cum se poate observa din testimonialele prezentate proiectul si activitățile doamnei învățătoare sunt promovate , cunoscute și apreciate de comunitatea locală. Acest lucru stârnește, provoacă și determină ca acest exemplu de a face învățătură să fie preluat.