Descriere

Mi-am propus să cultiv spiritul apartenenței etnice, sentimentul de patriotism, prin cunoașterea frumuseților naturale și culturale ale patriei. În cadrul activității am utilizat munca pe grupe de elevi, învățarea bazată pe sarcină, asigurând un demers practic și competitiv.

Proiectul a avut un caracter interdisciplinar, pe baza cunoștințelor elevilor de la geografie, istorie, literatură, muzică, biologie, educație civică și sport. În cadrul proiectului s-au organizat excursii în mia multe zone ale țării, care au contribuit la sporirea motivației pentru școală a elevilor aparținând grupurilor vulnerabile și a elevilor aflați în situație de risc.

Rezultatele proiectului au urmărit nu numai formarea de cunoștințe, aptitudini și competențe, ci a contribuit la asigurarea stării de bine a elevilor în mediul școlar și la formarea unui comportament civic responsabil.

Scopul activității

Implicarea elevilor în activități extrașcolare pentru transmiterea de noi cunoștințe, fixarea și sistematizarea cunoștințelor dobândite la lecții, recreație și refacere psiho-fizică în natură

Obiectivele educaționale ale activității

  • Dezvoltarea spiritului de prietenie, voință, disciplină și patriotism;
  • Lărgirea cunoștințelor teoretice;
  • Întregirea efectului instructiv-educativ al activității didactice, realizând o legătură între teorie și practică.”
  • Relevanța activității

    Elevii care de obicei erau pasivi au devenit activi, folosindu-se de cunoștințele de cultură generală pe care le aveau, făcând referire la situații asemănătoare.