Descriere

Acest proiect reprezintă o recapitulare schematizată a cunoștințelor dobândite în
cadrul următoarelor arii currriculare: limbă și comunicare, om și societate, arte și
tehnologii și a fost desfășurat în școala online.
Proiectul a urmărit formarea la elevi a unei viziuni de ansamblu asupra localității
natale și a orizontului local, precum și promovarea acestei imagini, pe care ei și-au
format-o, prin diferite metode: sub formă de filme video, compuneri sau mesaje scrise, într-un lapbook și este văzut ca o invitație la călătorie în localitatea lor. Elevii au avut ca sarcini : localizarea pe harta fizică a Europei a poziţiei geografice a României, a regiunii Transilvania și a județului Covasna, identificarea informațiilor despre caracteristicile reliefului, apele, clima, vegetaţia şi fauna, resurse, populaţia şi aşezările şi structurarea acestor informații sub forma unei hărți conceptuale; realizarea unei scurte descrieri a localităţii natale folosind cuvintele din imaginea dată(realizată în aplicaţia http://www.wordle.net/); brainstorming în aplicația jambord din contul google, referitor la motivele pentru care cineva ar trebui să viziteze satul lor.

Scopul activității

– Dezvoltarea capacității de a-și găsi singuri informația potrivită și de a o prezenta într-o formă atractivă – Crearea unei atitudini pozitive față de locurile cărora aparțin

Obiectivele educaționale ale activității

 structurarea informației descoperite în diverse surse
 prezentarea într-o formă cât mai atractivă a rezultatelor obținute
 Manifestarea interesului pentru scrierea creativă şi pentru redactarea de texte
informative şi funcţionale

Relevanța activității

Deschiderile spre alte discipline, caracterul interdisciplinar al activității, le dezvoltă elevilor competențele cheie ce conturează profilul absolventului de clasa a IV-a. Elevii au rezolvat sarcini individualizate, conform teoriei inteligențelor multiple, lucrând astfel cu plăcere chiar și elevii care întâmpinau dificultăți de învățare. Ei au fost antrenați în acest proiect și au descoperit valorile pe care le pot promova, au devenit mândri că trăiesc în această localitate pe care au descoperit-o pornind de la locul ei pe continent și ajungând la locul în județ și comună. Au răspuns pozitiv la această provocare unde au avut de experimentat aplicații noi, și-au exersat competențele digitale și au putut să își promoveze într-un mod inedit frumusețile locale.