Descriere

În cadrul unor sesiuni bisăptămânale, sunt implementate, cu ajutorul terapiei prin artă, dar și a unor strategii variate de consiliere de grup, principii și tehnici de comunicare și inter-relaționare. Copii cu CES și non-CES lucrează câte două ore săptămânal la ei înșiși, învățând (de la consilierul școlar, în colaborare cu profesorul de sprijin) să colaboreze, să prevină comportamentele agresive discriminatorii, să recunoască și să gestioneze emoții, în permanență sprijinindu-se și învățând unii de la alții. La rândul lor, profesorii și părinții discută, învață și aplică (în sesiuni lunare oferite de consilierul școlar, în colaborare cu diverși parteneri) tehnici de lucru și comunicare incluzive și integrative, pe care le pot aplica în clasă/în mediul familial, pentru a sedimenta ceea ce copiii învață în cabinetul de consiliere. Caracterul interdisciplinar al activităților, alături de metodele inovative și sarcinile de lucru colaborative întăresc gradul de plus-valoare adus de proiect.

Scopul activității

Optimizarea procesului de incluziune școlară a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES), utilizând o abordare interdisciplinară, multinivelară și implicând toți actorii antrenați în procesul instructiv-educativ: copii, profesori, părinți.

Obiectivele educaționale ale activității

Activitatea vizează trei mari grupuri țintă:

 • Elevi cu CES și non-CES
 • Profesori din școli incluzive
 • Părinții elevilor cu CES și non-CES
 •  
  Obiective generale centrate pe elevi:

  a. Copii cu cerințe educaționale și emoționale speciale:

  • Facilitarea unui proces de incluziune autentic, valid, bazat pe eforturi reale mutuale
  • Prevenirea tulburărilor fobice, de anxietate, reacție la stres și tulburări de adaptare, în cazul elevilor cu cerințe educaționale și emoționale speciale
  • Utilizarea artei ca mijloc de facilitare a incluziunii școlare, prin demersuri de învățare a modurilor de exprimare a emoțiilor utilizând tehnici creative
  • Asimilarea unor strategii eficiente de comunicare și relaționare în context școlar, social și familial
  • Cultivarea creativității și utilizarea acesteia în forme explicative și de normalizare a trăirilor negative
  • Cultivarea unor relații bazate pe respect, egalitate și prietenie între elevii cu CES si cei non-CES
  • Gestionarea/normalizarea stărilor negative resimțite ca urmare a potențialelor comportamente de tip discriminatoriu ale colegilor
  • Utilizarea mijloacelor de comunicare prin artă cu actorii procesului de învățământ (profesori, colegi)

   
  b. Pentru elevii fără CES:

  • combatarea discrimării elevilor (colegilor) cu CES
  • facilitarea, asumarea, integrarea unor mijloace de comunicare autentică și deschisă față de elevii cu CES
  • cultivarea empatiei
  • asumarea unui rol activ în procesul de incluziune a copiilor cu CES

   
  Obiective generale centrate pe profesori:

 • Cultivarea unor relații bazate pe respect, egalitate și prietenie față de elevii cu CES
 • Gestionarea/normalizarea stărilor negative resimțite de elevii cu CES ca urmare a potențialelor comportamente de tip discriminatoriu ale colegilor
 • Prevenția comportamentelor discriminatorii față de copiii cu cerințe educaționale și emoționale speciale
 • Gestionarea/normalizarea stărilor negative resimțite ca urmare a potențialelor situații școlare generate de anumite situații ce implică elevi cu CES sau părinții acestora
 • Informarea privind CES: definiții, factori implicați, aspecte legislative, actori implicați etc.
 • Cunoașterea unor forme de cultivare și utilizare a creativității în normalizarea trăirilor negative
 • Fundamentarea unor practici inovative de gestionare a situațiilor școlare ce implică elevi cu CES sau părinții acestora
 • Identificarea și aplicarea unor practici educaționale inovative de gestionare a conținuturilor școlare în cazul elevilor cu CES
  Obiective centrate pe părinți:

 • Gestionarea/normalizarea stărilor negative resimțite ca urmare a potențialelor situații stresante generate de CES
 • Cunoașterea unor forme de cultivare și utilizare a creativității în normalizarea trăirilor negative și utilizarea acestora pentru o mai bună relație părinte-copil
 • Identificarea și aplicarea unor strategii de comunicare inovative față de profesorii implicați în actul instructiv-educativ
 • Gestionarea/normalizarea stărilor negative resimțite ca urmare a potențialelor comportamente de tip discriminatoriu ale altor părinți (non-CES)
 • Cultivarea unor relații bazate pe respect, egalitate și prietenie față de profesorii și elevii implicați în actul instructiv-educativ
 • Asimilarea unor strategii eficiente de comunicare și relaționare în context școlar, social și familial
 • Prevenirea tulburărilor fobice, de anxietate, reacție la stres și tulburări de adaptare, generate de situațiile sociale dificile ce, uneori, apar în cazul CES
 • Identificarea și aplicarea unor strategii de comunicare inovative față de copiii cu CES
 • Relevanța activității

  Proiectul este dedicat în mare parte elevilor aflați în situații emoționale vulnerabile, așadar – în situații de risc de abandon școlar / neadaptare la cerințele educaționale. Relevanța activităților este redată de puternicul impact personal, educațional, social și interpersonal pe care acestea le au atât asupra copiilor, cât și asupra părinților și profesorilor. La vârste fragede, copiii nu pot opera eficient cu concepte abstracte ci mai degrabă au nevoie de o reprezentare fizică, un obiect material asupra căruia să-și poată direcționa supărarea, frica sau furia. Aceste reacții de răbufnire sunt considerate de către cei din jur ca fiind deviante și problematice, ele putându-se dezvolta în tulburări psihologice de natură emoțională sau recidivă dacă nu sunt controlate de către fiecare persoană în parte. În acest context, arta, ca limbaj în terapie, folosește toate deprinderile unei persoane pentru a găsi alternative, resurse și soluții creative la dificultățile sale.