Descriere

Un factor extrem de nociv în obținerea unor rezultate bune la învățătură a
fost violența, mai ales cea psihologică sau bullyingul, luând amploare, din
păcate, în perioada desfășurării activităților școlare în sistem online. Prin
urmare, activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect, ce au îmbinat
metodele online cu cele fizice, copiii realizând creații plastice, creații
muzicale și creații literare, chiar lecții susținute de elevii mai mari celor mai
mici, au avut ca scop crearea unui spațiu educațional incluziv , în care fiecare
elev să se simtă încurajat, motivat, sprijinit și, mai ales, în siguranță.
Elevii, prin acest proiect, au fost antrenaţi în activităţi care să-i ajute să înţeleagă
lumea în care trăiesc, implicit pentru care se formează, vizând ameliorarea rezultatelor
școlare, crearea unui spațiu în care să se simtă încurajați, sprijiniți, motivați și în
siguranță, să empatizeze cu problemele, nevoile colegilor și să se sprijine etc. În acest
sens, de un real succes a fost revista tematică pe care am redactat-o, dar și cântecele,
desenele, activitățile desfășurate cu Poliția Română, respectiv cu Poliția Siguranță
Școlară, atât online, cât și fizic, în care elevii au completat chestionare online, au adresat
întrebări, am prezentat exemple concrete și modalități de rezolvare, dar nu în ultimul
rând lecțiile susținute de elevi din clasa a VIII-a celor din clasele primare, dezbateri, chiar webinarii și activitatea în colaborare cu biserica. Am imbinat creativ desenul, cu
muzica, religia prin cuvântul cheie ,,bunătate”, teatrul, prin scenete tematice și
literatura, care este regina. În mediul online, având în vedere optimizarea învățării în
pandemie am utilizat, în cadrul acestui proiect, aplicația Pics Art, platforma de design
grafic, Canva, story jumper etc, în general, activitățile desfășurându-le pe google
classroom