Descriere

Activitatea ,, Bucuria și Hârtia” permite radiografierea copilăriei , fiind un limbaj universal al acesteia, aparținând educației nonformale. Astfel, fiecare disciplină de studiu, aparținând ariei curriculare limbă și comunicare, matematică și științe ale naturii, om și societate, arte, educație fizică și sport, tehnologii, consiliere și orientare poate deveni scena pe care evoluează pesonajele create pe suportul unei pagini de hârtie. Activitatea conține în sine chiar sursa educației, sursă atât de simplă pe care o putem accesa ori de câte ori ne apropiem de o foaie de hârtie.
Ca metode de lucru am apelat atât la cele clasice, algoritmice cât și cele euristice. Elevii au observat cum concepte ca masa , la științe sau benzile desenate pot fi transmutate cu succes in experimente plastice folosind hârtia.Am încurajat lucrul pe echipe și astfel am putut transmite ideea alterității dar și a unicității. Sarcinile de lucru au fost găsirea unui name tag pentru echipele formate, a unei mascote sau identificarea unui limbaj de exprimare nonverbal cu ajutorul marionetelor create.
Caracterul interdisciplinar a fost asigurat de faptul că, hârtia este elementul de legătură către orice oportunitate de cunoaștere : la matematică – sistemul cartezian poate fi definit cu ușurință prin plierea unei foi de hârtie pe axa veritical/ orizontal, fracția se poate reprezenta plastic prin îndoirea hârtiei în părți egale oglindind empiric conceptul de număr rațional, științele pot apela la maleabilitatea hârtiei pentru constucția unei sfere , mijloc de ființare a electronului, protonului, neutronului.
Parteneriatele pe care le-am avut cu Poliția rutieră, editura Baroque Books & Arts, Teatrul de Comedie, dar și cu KaleidoLove au revelat copiilor importanța universală a hârtiei.

Scopul activității

Proiectul propus ,,Bucuria și hârtia” este inovator și inspiră orice copil. Hârtia are o poveste despre devenire, ea e mai întâi pădure și după multe momente de șlefuire se întrupează în ,,materia învățării”. Ce ar fi învățarea fără banala foaie de hârtie? Tot astfel, intrând în școală,copilul trece prin momente transformatoare ce îi oferă cunoașterea. Cu timpul, creativitatea înflorește și structura neuronilor poate fi modelată asemeni hârtiei. Elementele folosite în cadrul proiectului sunt unice, se lucrează fară print-uri, copiii folosind în crearea jucăriilor obiecte din mediul clasei: pentru un cerc fundul unui borcan, pentru o marionetă, fâșii de hârtie tăiate pe loc și îndoite. De asemenea, axa de simetrie devine un reper prin care copiii înțeleg principiul de vertical și orizontal ca și ,,axus mundi”. Noile tehnologii în educație sunt cele ce pun copilul să acționeze, forța acțiunii sale fiind inocența. Mari artiști plastici folosesc ca sursă de inspirație creațiile copiilor ce sunt adevărații maeștri căci, nu- i așa că pentru ei lumea poate fi cât o foaie de hârtie? Proiectul ,,Bucuria și hârtia” este unic pentru că în educația estetică este o mare lipsă de valori, iar kitsch-ul este necesar să fie înlocuit de bun gust, echilibru și autenticitate, concepte vii pe care copiii trebuie să le învețe de mici.

Obiectivele educaționale ale activității

Ca sursă de inspirație în conturarea și împlinirea proiectului educațional ,,Bucuria și hârtia” doam,na profesor s-a inspirat universul propriei copilării. Faptul că a optat pentru includerea unei “lumi a hârtiei” în ,,lumea disciplinelor studiate la școală”, i-a oferit bucuria de a-i învăța pe copii să construiască și să exploreze lumea artelor. Proiectul este adaptat și gândit astfel încât să implementeze competențe juste, de a ști cum să faci și cum să fii și să devii, aceștia fiind pilonii educaței moderne, pe care și Jacques Delors îi amintește în ,,Comoara lăuntrică”.

Relevanța activității

La nivelul elevilor, activitățile din cadrul proiectului ,, Bucuria și hârtia “ sunt aducătoare de încredere și sudează relațiile interpersonale pe care aceștia le dezvoltă. Momentele de transfer ale informațiilor devin creative și memorabile. Copiii reușesc să simtă rezultatul activității de învățare într-un mod firesc, palpabil creeînd un joc pe care memoria afectivă îl va asimila. Copiii știu că în Țara Hârtiei se naște amintirea pe care o pot privi retrospectiv prin tubul magic al timpului, impactul fiind evocator. În Țara Hârtiei visele scrise se vor materializa în lumea reală pentru că Îngerii imaginației rodesc. Școala devine pepiniera viselor, iar copiii semințele viitorului.