Descriere

Descrierea activităţii. Descrieţi pe scurt activitatea (minim 10, maximum 15 rânduri) menţionând elementele de succes ale acesteia (conţinut, metode, sarcini de lucru, caracter interdisciplinar, parteneriate etc.).
Am început să folosesc tehnologia la clasă din dorința de a face orele cât mai incitante, atractive și interactive, astfel încât elevii să nu asiste ca niște adevărați spectatori la propria lor formare. Îmi doream elevi implicați, elevi atrași de procesul educațional, elevi conectați la oră, gata oricând să realizeze conexiuni între cunoștințele, abilitățile formate, în vederea punerii în valoare a propriei persoane sau a echipei din care făceau parte, elevi care să vină de drag la școală și pentru care școală să fie lumină și bucurie.Pentru aceasta am regândit întregul proces didactic într-un mod creativ, în așa fel încât elevii să-mi devină parteneri și nu adversari. Am folosit tehnologia în diverse momente ale lecției, atât în școala din sala de clasă, cât și în sala de clasă de acasă, pentru captarea atenției, pentru etapa de fixare, în etapa de evaluare, pentru redactarea unor teme fie individuale, fie de echipă, folosind aplicații ca: Chater Pix Kids, Word Cloud, Canva, Quiver, Mentimeter, Google Forms, Sway, Jamboard, Kahoot, Bookcreator, Learning apps, Toytheater, Gynzy, Mindmaps, Wordwall, Whiteboard.fi, Stop Motion etc.