Descriere

Proiectul ,,Bucuria de a fi creativ…” și-a propus să asigure egalitatea de șanse pentru toți elevii din ciclul primar, dar și să dezvolte creativitatea elevilor, să elimine șabloanele care încorsetează gândirea și să le asigure o serie de activități instructiv-educative care să îi implice activ în propria formare și dezvoltare intelectuală. Proiectul ,,Bucuria de a fi creativ…” a cuprins o serie de activități extrașcolare și extracurriculare care au stârnit curiozitatea și interesul în rândul elevilor. Activitățile au fost realizate integrat, sarcinile de lucru fiind diverse și cu accent pe dezvoltarea creativității elevilor. Din acest proiect au rezultat două concursuri județene: ,,Lada de zestre”, concurs derulat în parteneriat cu Palatul Copiilor Brașov și ,,Parada ECO”, concurs pe temă ecologică.
Proiectul ,,Bucuria de a fi creativ…” a cuprins următoarele activități:
Stop- elevii dirijează traficul!;
,,Crăciunul elevilor fericiți”- 2 ani școlari;
,,100 de ani de Românie întregită”
,,Frumosul în mai multe ipostaze” – activitate în parteneriat cu Muzeul de Artă Brașov;
,,Patriot la înălțime”- activitate derulată pe Tâmpa;
,,Pe urmele strămoșilor”- activitate desfășurată la Cetatea Râșnov;
,,Teatrul personajelor creative”;
,, Parada costumelor ECO”;
,,Întoarcere pe firul tradițiilor în satul bunicilor- întâlnire nepoți-bunici”;
,,Bucuria darului”- activitate de voluntariat- proiect județean;
,,Micul pizzar creativ”- activitate în parteneriat cu Dodo Pizza Brașov;
,,Utilizarea tehnologiei în activitate”- activitate în parteneriat cu Îndreptar Digital.
,,Clubul elevilor creativi”- compuneri de poezii;
,,Școala de acasă” –creare site dedicat activităților on-line.

Scopul activității

Scopul Proiectului ,,Bucuria de a fi creativ…” este acela de a dezvolta potențialul creativ al elevilor prin intermediul activitățile extracurriculare și prin folosirea mentalității deschise în educație. Activitățile din cadrul proiectul se derulează sub formă integrată, accentul va fiind pus pe acțiunile de grup, pe valorizarea elevilor și pe dezvoltarea inteligenței emoționale. În realizarea activităților se vor utilizarea noilor tehnologii.

Obiectivele educaționale ale activității

O.1 – identificarea unor strategii eficiente de stimulare a potențialului creativ al elevilor și de învățare creativă;
O.2 – surprinderea influenței climatului psiho-social favorabil manifestării inițiativei, prin valorificarea adecvată a interacțiunilor dintre cei participanți la activitățile extracurriculare;
O.3 – cunoașterea influenței evaluării și recompensării atât a rezultatelor activității, cât și a conținutului, calității și a originalității procesului învățării;
O.4 – evidențierea rolului stimulării și valorificării imaginației creatoare în cultivarea unui stil de gândire divergent, creativ.

Relevanța activității

Activitățile din cadrul Proiectului ,,Bucuria de a fi creativ…” au avut un impact pozitiv asupra elevilor.Aceștia au participat cu bucurie și au avut o mare implicare emoțională. Implicarea în cadrul activităților a condus la sporirea empatiei, dezvoltarea simțului estetic, dezvoltarea proceselor gândirii, dar mai ales a libertății și independenței în gândire, aprofundarea rolurilor și statutelor sociale. Elevii au dovedit o percepere rapidă, corectă și integral a informațiilor datorită exersării capacităților de ascultare activă. Aceștia și-au exprimat liber trăirile de siguranță, atașament, respect, valorizare, colaborare, bucurie, speranță și satisfacție. Elevii și-au dezvoltat comportamente de competiție și colaborare, reușind astfel să se simtă talentați și capabili de a crea.