Descriere

Programul educațional ,,BOBOCEL DE ȘCOALĂ 9 – ȘCOALĂ DE VARĂ” a reușit să adune peste 80 de pitici înscriși pentru clasa pregătitoare la Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare ” Focșani, pentru anul școlar 2019-2020.
Boboceii, pe parcursul a două săptămâni, au participat la activități formale, nonformale și informale din cadrul cercurilor de lectură, muzică, pictură, științe, matematică, dar și la activități de comunicare, de cunoaștere reciprocă și autocunoaștere, activități de consiliere psihopedagogică și de logopedie.
Activitățile s-au derulat sub îndrumarea atentă a doamnelor învățătoare de la clasele pregătitoare și a celor 25 de studente ale Facultății de Psihologie și Științele Educației – Filiala Focșani din cadrul Universității din București. Acestea au îmbinat metode tradiționale cu strategii didactice moderne, inspirate din lumea copilăriei actuale.
Festivitatea de încheiere a programului a constat într-un moment artistic urmat de premierea copiilor. La eveniment au participat oficialități ale instituțiilor partenere: Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Facultatea de Psihologie și Științele Educației – Filiala Focșani a Universității din București, grădinițe și școli ale orașului.

Scopul activității

Integrarea cu succes în mediul școlar a copiilor înscriși în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2019-2020 prin activități adecvate vârstei, activități experiențiale de tip out door, activități care țin cont de cele opt competențe cheie ce descriu profilul european de formare.

Obiectivele educaționale ale activității

 stimularea copiilor de a desfășura activități cu caracter experimental prin care să contribuie la păstrarea sănătății mediului în care trăiesc;
 înțelegerea necesității protejării mediului;
 dezvoltarea unor responsabilități personale și civice;
 îmbogățirea vocabularului activ cu noțiuni din diferite domenii de activitate ;
 stimularea imaginației și creativității.

Relevanța activității

Principala reușită a proiectului a fost familiarizarea viitorilor bobocei cu mediul școlar și cu doamna învățătoare, astfel că în toamnă, elevii nu au mai trecut prin stresul creat de o școală nouă, un învățător nou, colegi noi. În septembrie, erau o familie. Până și organizarea clasei a fost prietenoasă, deoarece au păstrat amintirile proiectului din vară.