Descriere

Concursul ”Bike to School”, Ediția a II-a , 2018-2019, destinat elevilor din clasele I-VIII a fost organizat cu ocazia “Zilei Pământului”(22 aprilie). Acesta s-a desfășurat pe terenul de sport al Șc. Gimn. ”Maria Grecu” din Odaia Manolache. Înscrierea participanților s-a făcut în prealabil, principalul criteriu de selecție fiind stăpânirea foarte bună a mersului pe bicicletă, întrucât concursul a presupus parcurgerea unor trasee amenajate în funcție de categoriile de vârstă, pe bicicleta personală. Activitatea desfășurată a înglobat mai multe domenii recomandate de Ministerul Educației Naționale, precum: sportiv, educație pentru sănătate și stil de viață activ, educație ecologică, voluntariat și protecția mediului. Concursul a avut parteneri: Evenimende de Bun Simț, Daily Pub, Fig Galați, Magazin Juniaero, Maus Bike.. Concursul s-a desfășurat pe fond muzical și s-a finalizat cu premierea câștigătorilor și cu o tombolă în urma căreia s-au acordat două biciclete.

Scopul activității

Scopul activității a fost de a îmbunătăți calitatea și atractivitatea actului educațional în contexte nonformale prin crearea unui mediu educațional incluziv, participarea activă și sistemică a copiilor din școli în activități sportive cu impact pozitiv asupra mediului.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Creșterea cu 10% a numărului elevilor din școală care să desfășoare activități sportive în scopul promovării unei vieți active și a unui stil de viață sănătos, în detrimentul sedentarismului și a timplui petrecut în fața calculatorului.
  • Implicarea a cel puțin 3 cadre didactice din școală în pregătirea și instruirea elevilor participanți.
  • Creșterea cu 10% a numărului de elevi care vor dezvolta competențe sociale, artistice, sportive, de echipă și de fair-play.
  • Relevanța activității

    Activitatea a creat atractivitate față de actul educațional desfășurat în contexte de învățare nonformale, elevii înregistrând progres față de ediția anterioară ce a vizat îmbunătățirea echilibrului, dezvoltarea îndemânării specifice mersului pe bicicletă, consolidarea deprinderilor motrice utilitar-aplicative, lărgirea orizontului de cultură prin îmbogățirea cunoștințelor din domeniile propuse de activitate, întărirea caracterului elevilor prin manifestarea dorinței de victorie și prin depășirea rezultatelor proprii din ediția anterioară.