Descriere

Proiectul BIG OCEAN OF KNOWLEDGE, prin activităţile propuse a oferit şi încă oferă elevilor, indiferent de vârstă, o nouă perspectivă asupra lecturii, punând accent pe dezvoltarea competențelor cheie și anume, competențe de comunicare în limbile română și engleză, dar și competențe digitale. Am dorit ca redescoperirea lecturii să fie o plăcere, o relaxare, un izvor de cunoaştere şi o călătorie în lumea cărților, dar și antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru lectura, facilitarea integrării în mediul şcolar, descoperirea unor talente personale.
Pe toată perioada desfăşurării proiectului s-a lucrat în echipă, sarcinile fiind împărţite în mod egal între membrii echipei proiectului. Activităţile au avut caracter interdisciplinar.
În activități au fost implicați atât elevi de la nivel primar cât și gimnazial, activitățile respectând specificul vârstei. Pentru început, elevul trebuie să știe cum au apărut cărțile, cu ce instrumente s-a scris. Apoi s-a dat chip unor povești cunoscute, realizându-se cărticele de povești. S-au organizat scenete oferindu-le astfel elevilor, posibilitatea de a fi personajul preferat de ei. Elevii au citit împreună, au citit pe roluri, au citit și altor copii. Nu s-a abordat doar cititul tradițional, de fiecare dată s-a utilizat și instrumente digitale. Locurile în care s-au desfășurat activitățile au fost cât mai diverse, biblioteca școlii, biblioteca municipală, case memoriale, parc, cabinet de informatică, etc. Un element de noutate, a fost realizarea blogului, ce conţine un set de exemple de bună practică, ce poate fi considerat un set de instrumente, bun să îndrume elevii spre citit.
Proiectul a implicat pe lângă profesorii și elevii școlii, părinții acestor elevi, bibliotecara școlii, bibliotecara de la Biblioteca Municipală, redacția ziarului local, Primăria. Fiind un proiect Erasmus+, o parte din activități le-am desfășurat alături de școlile partenere din Europa. Toți partenerii ne-au sprijinit în derularea activităților cu materiale, spații, au participat alături de noi la unele activități.
În derularea activităţilor am avut în vedere două metode mari:
– lectura creativă – dând posibilitatea elevilor să îşi valorifice abilităţile individuale, din perspectiva inteligenţelor multiple, am imitat diverse stiluri de scriere, pornind de la primul documente scris în limba romană, apoi am trecut la lumea poveştilor, am dat chip poveştilor preferate, am realizat cărticele, am realizat coperte, semne de carte. Am dat viaţă personajelor prin realizarea unor benzi desenate.
– lectura activă – sesiuni de citire în parc, intrepretare pe roluri, am sărbătorit Ziua Internaţională a Cititului Împreună.

Scopul activității

Stimularea interesului pentru lectură prin utlizarea unor metode atractive incluzând instrumentele TIC și dezvoltarea competențelor de comunicare în limbile română și engleză.

Obiectivele educaționale ale activității

– să descopere universul cărților/al lecturii;
– dezvoltarea gustului pentru lectură;
– să descopere cărțile ca adevărate surse informaţionale şi culturalizatoare;
– să valorifice cunoștințele dobândite în urma lecturii pentru îmbunătățirea
dezvoltării personale;
– dezvoltarea competențelor digitale;
– dobândirea de cunoștințe și competențe lingvistice de comunicare în limbile romănă și engleză.

Relevanța activității

Rezultatele obținute sunt în primul rând, consolidarea și dezvoltarea de competențe cheie prin promovarea colaborării transcuriculare, creativității și mediilor și abordărilor inovatoare de învățare,apoi prin consolidarea colaborării dintre toți elevii din școală, făcând posibilă reușita tuturor elevilor, inclusiv a copiilor cu CES sau care provin din medii dezavantajate. Toate aceste rezultate să văd din materialele atașate, fotografii, o parte din blog a fost realizat de către elevi dezvoltând și competențele digitale. Interviurile în limba engleză, benzile desenate, cărticele, calendarul, cartea digitală sunt realizate prin cooperare și muncă în echipă de către elevi. Și rezultatele la clasă, rezultatele obținute la Evaluarea Națională (numărul mai mare de elevi care au optat pentru profilul filologie) sunt tot rezultatul impactului pe care proiectul l-a avut în rândul elevilor. Aceste activități au reușit sa aibă un impact mult mai mare decât ne-am imaginat, s-a corectat cititul la unii elevi, mai mulți elevi împrumută cărți de la bibliotecă, mulți elevi au fișe de lectură la biblioteca municipală. Sunt elevi care citesc cărți online și nu în ultimul rând s-au diversificat tipurile de lectură. Elevii cu CES care nu citeau cu glas tare (ca să nu râdă colegii de ei) au deprins actul cititului şi practicarea lui, elevii care provin din medii dezavantajate (mulți dintre ei neavând cărți acasă) au început să abordeze diverse texte care le-a suscitat interesul.