Descriere

Activitatea a luat naștere în urma unei observații: elevii nu cunosc semnificația unor termeni populari (fus, furcă, a toarce, strungă, păsat), a tradițiilor și obiceiurilor de altădată (obiceiuri de botez, nuntă, înmormântare), a unor obiecte de uz casnic, de port popular etc, însă copiii și-au manifestat dorința de a descifra toate aceste enigme cu ajutorul bunicilor și al străbunicilor. Astfel, proiectul educativ Bătrânii satului povestesc… a devenit popular în comunitate, desfășurându-se pe întregul an școlar și având principalele activități în perioada 15-19 aprilie 2019 (Școala altfel).
Copiii au avut bucuria să-și invite bunicii la școală unde le-au adresat întrebări despre cum era viața acum 60-70 de ani, bunicuțele Parascheva Bobârcă și Margareta Gardan emoționând prin poveștile lor despre copilărie, foamete, comunism. Bunica Angela Cucoș le-a arătat copiilor cum se vopseau ouăle cu ajutorul plantelor. Apoi copiii au fost grozav de încântați când au încercat să tragă lână în cheptănuși, să toarcă, să tragă în vârtelniță, să depene. Au învățat la ce folosea piua (chiua), cum se făcea săpunul de casă. Cel mai savurat moment a fost când mai multe mămici și bunici au învățat copiii să gătească tradițional. Școala toată a mirosit a borș făcut din huște, cu zarzavaturi, cu tăiței de casă, făcuți de copii, sub supravegherea mamelor, iar poalele în brâu și colăceii au adunat copii, cadre didactice, părinți și bunici într-o blândă și parfumată comuniune. Bunicuțele nu puteau pleca fără să ne învețe câțiva pași dintr-o horă specifică zonei.
Tot în cadrul acestui proiect, elevii școlii au distribuit fluturași prin care invitau membrii comunității să participe la o campanie de donare de obiecte vechi, populare în vederea înființării Muzeului satului Osoi.

Scopul activității

Scopul proiectului constă în dezvoltarea personalităţii elevilor prin valorificarea valorilor culturale și spirituale lăsate de strămoșii noștri. Prin acestă activitate urmărim să-i determinăm pe copii să redescopere istoria, lexicul, meșteșugurile, tradițiile și obiceiurile satului de odinioară.

Obiectivele educaționale ale activității

– Stimularea interesului elevilor pentru cunoașterea zestrei populare, prin cultivarea sentimentului de admirație pentru valorile culturale și spirituale, prin raportare la societatea actuală;
– Conştientizarea şi respectarea valorilor culturale și spirituale locale, dar și a responsabilității față de acestea prin acțiuni de păstrare și promovare;
– Formarea unui comportament social care să stimuleze respectul, înţelegerea şi cooperarea în comunitate, precum și creșterea stimei de sine, a motivării și a încrederii în propria persoană și în ceilalți membri ai comunității;
– Stimularea implicării elevilor în viața comunității, ca resurse umane capabile să construiască o societate democratică şi un viitor mai bun.

Relevanța activității

Proiectul a fost deosebit de bine primit atât de către copii, cât și de membrii comunității și de autoritățile locale. Elevii au fost entuzismați și s-au implicat foarte mult în toate activitățile proiectului (de la împărțirea fluturașilor în comunitate, invitând oamenii să participe prin donarea de obiecte tradiționale la realizarea unui muzeu al satului, la colectarea de obiecte populare, la intervievarea celor mai bătrâni oameni ai satului, la culegerea de termeni populari). Strădania copiilor și a întregii comunități este deosebită: numeroase obiecte populare, de la piese vestimentare, obiecte de uz casnic, icoane, documente, cărți, fotografii au fost adunate și așteaptă ca pe timpul vacanței de vară ideea unui muzeu al satului să devină realitate. Documentarea privind termenii populari specifici zonei se dorește a fi finalizată printr- un Dicționar de termeni populari specifici satului Osoi din comuna Comarna. Dincolo de zestrea scoasă la lumină, cel mai valoros aspect observat a fost că elevii s-au simțit importanți, implicați, au înțeles că și ei (sau mai ales ei) contează.