Descriere

Evenimentul s-a desfășurat în două etape. În etapa I elevii au discutat, pe baza materialului „Încălzirea globală și schimbările climatice”(http://ies.gov.md/wp-content/uploads/2019/02/Incalzirea-globala-1.pdf) despre problemele actuale cu care se confruntă planeta noastră. Au aflat ce înseamnă schimbarea climatică, consecințele, rolul Comisiei Europene în combaterea schimbărilor climatice etc. Împarțiți pe echipe, au avut ca sarcină să găseasca 3 soluții și 3 mesaje pentru populație pentru a-i informa și convinge să li se alăture în lupta pentru combaterea încălzirii globale, apoi le-au prezentat în fața colegilor. Activitatea s-a desfășurat în colaborare cu doamnele profesor Alexandrina Năstase și Dana Cotfasă. În etapa a II a grupele formate au avut ca sarcină să foloseasca, la alegere, una dintre tehnologiile exersate în cadrul proiectului derulat în anul școlar trecut „FI SCRATCH! FI PROGAMATOR!”: micro:bit, ozobot bit, Scratch. Echipa care a ales micro.bit a programat și a afișat mesajele selectate. Echipa ozobot.bit a programat roboțelul să parcurgă traseele realizate de copii, iar echipa Scratch a ilustrat o situație/soluție pentru combaterea încălzirii globale. La derularea acestei etape am beneficiat de sprijinul colegei mele prof. înv. primar Nicolița Barbu.

Scopul activității

Familiarizarea elevilor cu problemele de mediu actuale cu care se confruntă planeta noastră și cu utilizarea instrumentelor digitale în vederea dezvoltării gândirii computaționale

Obiectivele educaționale ale activității

• dezvoltarea și utilizarea competențelor digitale prin creare de animaţii cu ajutorul software, povestiri interactive, utilizând un limbaj de programare vizuală intuitiv, folosind o interfață simplă ca bloc, prin programul educațional SCRATCH
• dezvoltarea gândirii computaționale prin joacă cu ajutorul robotului Ozobot bit
• dezvoltarea aptitudinilor de lucru în echipă cu ajutorul programării prin scrierea de mesaje şi afişare a lor utilizând plăcuţele micro:bit
• dezvoltarea unei atitudini conștiente față de problemele de mediu actuale,
• dezvoltarea capacității de acţiune socială pentru rezolvarea problemelor comunităţii,
• dezvoltarea capacității de relaţionare eficientă în context instituţional,
• dezvoltarea capacității de valorificare a oportunităţilor oferite de UE,
• dezvoltarea capacității de lucru în echipă și colaborare în mediul real și virtual,
• dezvoltarea capacității de concentrare a efortului cognitiv susţinut şi noncognitiv pe termen scurt, mediu şi lung.

Relevanța activității

În urma desfăşurării proiectului, elevii şi-au dezvoltat competenţele de programare prin programul educaţional Scratch, şi-au dezvoltat gândirea cumputaţională prin joacă cu ajutorul programării, şi-au dezvoltat creativitatea, au devenit creatori de tehnologie, nu doar utilizatori, au lucrat în echipă, au identificat probleme ale mediului înconjurător şi au găsit soluţii pentru rezolvarea lor. Elevii s-au implicat activ în organizarea și derularea activtăților, au venit cu idei creative, opinii personale, pe care le-au prezentat și argumentat verbal. Cel mai plăcut pentru elevi a fost faptul că li s-a dat posibilitatea să-și demonstreze capacitățile digitale în realizarea sarcinilor – cei cu experiență digitală mai vastă i-au inițiat și susținut pe cei mai neexperimentați. (Foto 7 – 15)