Descriere

rin opţionalul de Educaţie financiară am reuşit să-i ajut pe elevii mei să înţeleagă problemele cu care se confruntă societatea de astăzi, să se familiarizeze cu noţiunile economice fundamentale şi cu modul economic de gândire, cu aspecte ale vieţii economice, într-o lume în care există tot mai multe nevoi, iar resursele sunt limitate.
Am folosit strategii şi metode didactice diversificate, activ- participative, care să-i pună pe elevi în situaţii similare celor din realitate, astfel încât cunoştinţele şi deprinderile să fie maximal potenţate. Copiii au experimentat mecanismul pieţei făcând mai întâi troc. Apoi şi-au confecţionat puşculiţe în care au adunat economiile, am investit o parte din sumă şi am cumpărat materiale necesare. S-a muncit în ateliere pentru a produce mărţişoare pe care le-am vândut la târg, din profit am donat o parte în scop caritabil şi am lucrat decoraţiuni cu flori pe care copiii le-au oferit mamelor. Am colectat şi valorificat deşeuri din hârtie şi am confecţionat măşti reprezentând regele junglei – leul. Am integrat şi tehnologia în activităţi practice, folosind aplicaţia “Kids -o afacere de success”. Astfel copiii au simulat situaţii concrete de antreprenoriat. Cunoştinţele teorectice au fost aprofundate şi prin exerciţii matematice aplicate, iar 3 copii din clasă au participat la etapa naţională a Olimpiadei Micilor Bancheri, organizată de Asociaţia pentru Promovarea Performanţei în Educaţie la Facultatea de Istorie Bucureşti. Am avut ca parteneri în proiect Asociaţia Pro Şcoala a părinţilor, agenţiile locale ale Băncii Comerciale, Raiffeisen Bank, Băncii Transilvania, Banca Naţională – sucursala Suceava, Asociaţia pentru Promovarea Performanţei în Educaţie Bucureşti

Scopul activității

să pregătească elevii pentru a dobândi abilități de management al banilor și de adoptare a deciziilor care au consecinţe financiare, utilizând forme şi activităţi de învăţare diversificate

Obiectivele educaționale ale activității

Cunoaşterea şi utilizarea unor elemente de limbaj specific domeniului financiar-bancar
Recunoaşterea unor elemente specifice fenomenului bancar în contexte practice diferite
Formarea unor deprinderi şi abilităţi de utilizare a unor mijloace şi tehnici bancare;
Identificarea intereselor proprii şi a unor mijloace de economisire şi gestionare a banilor

Relevanța activității

Elevii au economisit, dar au şi câştigat bani prin munca lor. Au avut satisfacţia că au putut face o faptă bună prin donarea a 150 lei pentru o cauză umanitară. Cu elevii capabili de performanţă am lucrat multe exerciţii şi teste din culegerea „ Clubul micilor bancheri – Probleme. Teste. Jocuri- Educație financiară pentru învățământul primar”, Editura Explorator, Ploiești, 2015 pentr a participa la Olimpiada Micilor Bancheri. După etapa judeţeană, un echipaj format din 3 elevi a fost calificat la etapa naţională. Participarea cu cei 3 elevi la această etapa a fost ca o încununare a muncii noastre. Olimpiada s-a desfăşurat la Facultatea de Istorie din Bucureşti, apoi am avut parte de o vizită mai amplă la sediul central al Băncii Comerciale şi am vizitat Palatul Parlamentului. Şi eu şi copiii am trăit în 2 zile experienţe unice. foto atelier