Descriere

Inspirată de Proiectul SENSE și de atelierele de construcții ale elevilor din Cehia, am dedicat toată săptămâna ”Școala Altfel” activităților STEM, la Clasa a IV-a E.
Pe parcursul săptămânii am organizat vizite în două obiective tehnice din Timișoara: ”Experimentarium”, S.C: Pasmatex S.R.L., pentru observarea unor roboți industriali și a modului în care aceștia funcționează.
La întoarcerea în clasă elevii au realizat roboți, mașini sau / și motorașe pe baza unor scheme tehnice. Pe parcursul activităților practice elevii au fost deosebit de cooperanți, asertivi, dornici de a participa la acest ”joc al construcției”. De cele mai multe ori copiii au respectat instrucțiunile din scheme și au obținut rezultatul scontat, dar au fost și situații în care motorașele nu au funcționat, însă elevii au fost interesați să afle care e cauza, au revăzut schemele tehnice, au identificat etapele în care nu au respectat întocmai instrucțiunile și au avut dorința de a relua construcția, de a remedia eroarea, bucurându-se, în final, de reușita experimentului.
Asamblarea pieselor pentru obținerea produselor finale a făcut apel la cunoștințele elevilor, la abilitățile și achizițiile lor din domeniul matematicii, științelor și artelor, proiectul propus având un caracter interdisciplinar.