Descriere

Proiectul propus vizează activităţi extrașcolare de educaţie nonformală, organizate sub formă de ateliere derulate în mediul public sau privat. Atelierele se desfăşoară după un concept personal inovator şi presupun o succesiune de acţiuni într-un interval de două ore: o activitate creativă (o creaţie de abilităţi practice sau o pictură, creaţie pe care copilul o va lua acasă la sfârşitul activităţii), un experiment pe înţelesul copiilor (din domeniul fizicii, chimiei, biologiei) cu aplicabilitate în viaţa de zi cu zi şi jocuri diverse (de echipă, de adversar, statice, dinamice) cu trimitere în viaţa reală.
Activitatea Atelierului Creativ-Recreativ durează 2 ore, s-a desfăşurat sâmbăta în timpul anului şcolar, în incinta Arena Mall Bacău, în baza unui protocol de colaborare. În perioada 2017-2020, au fost organizate 75 ateliere offline, la care au participat 1320 elevi, iar în perioada martie-iunie 2020 au fost organizate 11 ateliere online, accesate de 2028 persoane.

Scopul activității

Scopul activităţii este crearea şi dezvoltarea de competenţe şi deprinderi în domeniul abilităţilor practice.

Obiectivele educaționale ale activității

Obiectivele educaționale vizate sunt: realizarea de creaţii artistico-plastice; experimentarea în domeniul fizicii, chimiei, biologiei; aplicarea unor jocuri de echipă sau de adversar/competenţa de lucru în echipă.

Relevanța activității

În mediul offline elevii participanţi au fost încântaţi de lucrarea creativă realizată pe care la final şi-au luat-o acasă, au fost impresionaţi de experimentele observate şi entuziasmaţi de jocurile jucate împreună cu ceilalţi copii. Mulţi dintre participanţii copii şi-au dorit să revină la activităţile Atelierului, mai ales pentru că la fiecare ediţie se realizează altă activitate creativă, alt experiment, alte jocuri. În cadrul activităţilor online sunt demne de amintit pozele trimise de copii cu lucrările făcute de ei la indicaţiile doamnei învățătoare, precum şi filmuleţele cu experimentele încercate de ei. Elementele de noutate şi surpriză sunt cele care stârnesc curiozitatea şi determină elevii să persevereze, astfel încât să înveţe mereu lucruri noi. La activităţi au participat copii din categorii de elevi aflaţi în risc: copii din centre de plasament, copii cu CES sau cu tulburări comportamentale, precum şi copii din familii cu posibilităţi financiare reduse. S-a căutat integrarea lor în grupul de copii participanţi, au fost acceptaţi, ajutaţi şi motivaţi astfel încât să nu se simtă discriminaţi. Pe tot parcursul activităţii au fost încurajaţi şi susţinuţi de colegi, iar jocurile de echipă au avut ca rol integrarea lor. Copiii au fost trataţi în mod nediscriminatoriu, s-a căutat realizarea unui spirit de echipă şi de ajutor colegial, elevii dând dovadă de toleranţă faţă de situaţiile delicate sau dificile de pe parcursul desfăşurării activităţii educative.