Descriere

”Așii din Mînecuță, file din povestea școlii online” cuprinde 4 categorii de activități:
a. Activitatea de învățare sincronă- cu suport de curs PowerPoint pentru fiecare lecție online;
b. Activitatea de învățare asincronă- fișe de lucru de tipul ”Învăț să învăț” (fișe de o zi, o săptămână, fișe tip jurnal);
c. Activitatea de dezvoltare și diseminare a unor resurse educaționale digitale – crearea blogului educativ Mînecuța cu idei-bucuria de a fi învățătoare;
d. Activitatea de colectare a unor informații, opinii- crearea unor chestionare Google Forms (la nivelul județului la solicitarea ISJ Brașov și al clasei.)
Scenariile didactice respectă metodica disciplinelor din ciclul primar. ”Haina jucăușă” cu care sunt îmbrăcate aceste scenarii contribuie la menținerea motivației pentru învățare, a bucuriei de a învăța ”la un click distanță” de colegi și de profesor. Lecțiile online au avut caracter interdisciplinar. Pornind de la ziua din calendar, elevii au primit un salut specific, au avut sarcini-provocări pornind de la acele evenimente: ziua fraților, ziua dansului, ziua veteranilor de război, ziua săritului ca broasca, ziua lui Ceaikovski.

Scopul activității

Crearea, desfășurarea și diseminarea unor activități online care produc învățare vizibilă, de durată, autentică;

Obiectivele educaționale ale activității

– promovarea ideii că profesorul este facilitator de învățare;
– dezvoltarea competențelor specificate în profilul absolventului de clasa a IV-a:
* competența a învăța să înveți
* competența de comunicare în limba română
* competența digitală
* competențele sociale
* competența STEAM

Relevanța activității

Temele au fost încărcate de către părinții elevilor pe platforma Google Drive, pe Teams, iar fotografiile și filmările pe grupul privat al clasei. Toți elevii au rezolvat sarcinile propuse. Elevii au dovedit că au competențe digitale, de comunicare, STEAM și civice. În timpul învățării sincrone elevii au demonstrat că știu să răspundă online la un chestionar (Mentimeter), să se conecteze la Kahoot și Quizziz, să utilizeze aplicațiile WordArt, Classtool, Canva, Chatter Pix. La evaluările online se observă rezultate foarte bune. Motivația pentru participarea la lecțiile online și la rezolvarea fișelor de tipul ”învăț să învăț” s-a menținut până la finalul anului școlar, când elevii au realizat pagina proprie din revista clasei și au participat la Ultimul clopoțel- online.