Descriere

Activitatea își propune dezvoltarea abilităților elevilor de a folosi într-un mod cât mai creativ tehnologia și de a realiza produse informatice care să valorifice conexiunile dintre disciplina Informatică și T.I.C. și societate, având ca punct de plecare arta digitală.
Proiectul propus reprezintă o introducere în utilizarea aplicației interactive „Weave Silk: Interactive Generative Art” http://weavesilk.com, instrument online pentru crearea artei digitale cu ajutorul căreia elevii reușesc să descopere expresii inedite, valențe și posibilități de exprimare nelimitate. Pe măsură ce elevii sunt implicați în diferite activități creative bazate pe utilizarea de informații care au ca rezultat produse în format digital, ei creează și împărtășesc mici opere de artă, învață importante concepte referitoare la artă / design, și în același timp învață să fie creativi, să gândească sistematic și să lucreze în echipă. Creațiile lor artistice sunt produse exclusiv, sau sunt modificate, prelucrate, printr-un proces computerizat.
Materialele educative create au avut un impact semnificativ asupra conștientizării conexiunilor dintre disciplina Informatică și T.I.C. și societate. Punctul de plecare al proiectului propus a fost utilizarea aplicației interactive „Weave Silk: Interactive Generative Art” http://weavesilk.com.
Pornind de la prezentarea online realizată în Google Slides: http://bit.ly/2Xjbsel și de la tutorialele postate pe YouTube, Weave Silk – Interactive Generative Art, Tutorial 1, https://youtu.be/VxDEy8dxUos, Tutorial 2, https://youtu.be/2mP-cd2pSRk, elevii au putut experimenta cu ușurință modul în care aplicația propusă este utilizată în mod interactiv, pentru crearea de produse în format digital
În acest sens, elevii au postat creațiile lor artistice pe site -ul https://padlet.com/vtanasescu/3qoj1kg0tl2eu085 și pe platforma Google Classroom (domeniul Liceului Teoretic “Traian”- Costanța, liceultraian.com), lucrările lor având o tematică originală și creativă – The Big Bang, The Star, Angle, Fire Circle, The new formation, The Monkey, The Flower, etc., reușind să prezinte în mod creativ viziunea lor asupra utilizării artei digitale.
Diferite materiale digitale sunt încărcate în Google Drive-ul: https://bit.ly/2UeqMdQ
Feedback-ul elevilor a fost realizat folosind aplicația Padlet: https://padlet.com/vtanasescu/b1qkafsu4g7d6m7z
Elevii școlii au fost vectori activi ai promovării ideilor cuprinse în acest proiect și ca piloni de afirmare ai importanței tematicii referitore la editoarele grafice și arta digitală, în cadru mai larg al preocupărilor educative, la nivel național („Digitaliada 2021”, #Digitaliada) și internațional (câștigător „STEM Discovery Campaign 2021”, #SDC21), activitatea dovedindu-se un punct de reper pe harta internațională.
EPortofoliul proiectului se află la adresa: https://sites.google.com/liceultraian.com/arta-digitala