Descriere

Atunci când cei 32 elevi ai mei, de clasa a III-a aveau atât de multe de
împărtășit, am luat hotărârea să publicăm o revistă a clasei. Pentu că numele clasei este ,,Steluțe de mare”, prin vot, copiii au denumit publicația ,,Aripi de stele”
motivând că putem zbura chiar și cu gândul și descoperi multe alte locuri și lucruri
Revista ,,Aripi de stele” este un proiect pe care l-am implementat în anul
școlar 2019-2020 din dorința de a implica toți elevii clasei, dar și părinții acestora,
alte cadre didactice precum și comunitatea locală. Fiind o revistă pentru ei,
redactat cu sprijinul exclusiv al elevilor, revista conține teme și subiecte de interes
pentru nivelul lor de vârstă. Prin urmare, ,,Aripi de stele” ne reprezintă pe noi, ca
școală, dar și ca oameni ai acesteia. Este publicat în spațiul on-line pe pagina
www.aripidestele.com, unde au acces permanent nu numai ei, ci oricine dorește să
vizualizeze revista. Pentru a scrie articole, elevii se oferă, cer sprijin colegilor,
lucrează în echipe, dacă este necesar, se documentează și se folosesc de
competențele digitale pentru a le așeza în pagini. Implicarea tuturor elevilor din
clasă în acest proiect este câștigul cel mai mare.

Scopul activității

Implicarea activă şi efectivă a copiilor în activități ce presupun formarea unui comportament competitiv, creativ și responsabil

Obiectivele educaționale ale activității

– Aplicarea competențelor dobândite în proiecte integrate;
– Formarea competențelor sociale și civice
– Realizarea de aplicații simple pentru redactare și/sau creații literare și
plastice

Relevanța activității

Din momentul în care elevii clasei au ales titlul revistei am putut observa o atitudine pozitivă față de tot ce implică realizarea acesteia: informare, creație, colaborare, învățare, dezvoltare. Faptul că am folosit zilnic la clasă tabla interactivă și aplicațiile corespondente, că elevii își foloseau telefoanele pentru a crea teme și subiecte de învățare a făcut ca realizarea revistei în format electronic să nu fie o sarcină grea. Trecerea de la învățarea din clasă la învățarea în mediul on-line a venit ca ceva firesc, fără a întâmpina dificultăți în ceea ce privește utilizarea tehnologiei. La solicitarea lor a apărut și numărul trei al revistei, realizat de acasă cu subiecte ce au vizat învățarea din mediul on-line.