Descriere

În cele ce urmează voi exemplifica o oră de comunicare în limba română la clasa pregătitoare, din cadrul unității tematice ”Iubesc animalele”, dedicată ariciului. Ziua a debutat cu ”Întâlnirea de dimineață”, unde școlarii au primit câte o cărticică despre ”arici”. Fiecare filă reprezintă câte o etapă a metodei fonetice, analitico-sintetice. După ce s-a stabilit sunetul și reprezentarea grafică a acestuia, s-a trecut la recunoașterea literei noi. Elevii au trasat litera nouă cu degetul pe diferite suporturi (făină, nisip). După trasarea conturului literei, școlarii au avut ca sarcină să deseneze un arici, pornind de la litera ”a”. La final, folosindu-se elementele de joc, elevii ”au pescuit” jetoane ale căror denumiri începeau cu sunetul [a]. Sarcinile au fost diversificate, bazându-se pe inteligențele multiple, înlesnind învățarea fiecărui copil.

Scopul activității

Formarea capacității și deprinderii de a recunoște și de a trasa corect litere;

Obiectivele educaționale ale activității

 • Cultivarea interesului pentru lectură;
 • Activarea limbajului și îmbogățirea vocabularului;
 • Dezvoltarea gândirii și a calităților acesteia;
 • Dezvoltarea imaginației și a creativității;
 • Relevanța activității

  Privind în ansamblu, în cariera mea am avut ocazia să lucrez cu elevi din familii defavorizate, ai căror părinți, la început, nu au acordat o importanță adecvată actului educațional. Observând plăcerea copiilor de a veni la școală s-au apropiat de mine, ca învățător, și au căpătat încredere în școală, ca instituție. Acești copii din medii defavorizate, trecând în ciclul gimnazial, au continuat cu aceeași motivație asimilarea cunoștințelor și la sfârșitul clasei a V-a au obținut bursă de studiu (foto 17).

  Rezumându-mă la activitatea ”Ariciul prietenos”, caracterul ludic al învățării le-a permis eleviilor care provin din familii defavorizate, ai căror părinți sunt divorțați sau plecați în străinătate, să-și dobândească competențe îmbinându-le armonios, astfel au reușit să se detașeze de problemele familiale și să găsescă în școală un mediu armonios. Folosind elementele de joc și individualizarea învățării ca instrumente ale educației, școlarii și-au dezvoltat aptitudinile motorii, imaginația și aptitudinile de rezolvare a problemelor, limbajul, latura socială și morală.
  Din perspectiva inteligenței emoționale activitatea ”Ariciul prietenos” contribuie semnificativ la creșterea armonioasă și echilibrată a copiilor, la îmbunătățirea unor aspecte importante de personalitate, precum: abilitățile de comunicare, voința voluntară, empatia, încrederea în sine, respectul față de sine și față de ceilalți, gestionarea emoțiilor. Aceste competențe care vizează inteligența emoțională au fost stimulate prin formele de organizare a colectivului de elevi, pe grupe, în perechi, dar și prin implicarea părinților în activități comune cu proprii copii.

  Includerea teoriei inteligențelor multiple în procesul didactic nu a schimbat ceea ce aveam de predat, ci m-a ajutat să schimb modul în care lucrez cu copiii, m-a făcut să înțeleg faptul ca ei sunt inteligenți în diferite feluri și că pentru a-si forma competențele noului curriculum trebuie să le oferim sprijin necondiționat.