Descriere

Activitatea are la bază metoda proiectului, sarcina finală fiind crearea unor postere/benzi desenate, pornind de la textele literare aflate în programa școlară și folosirea acestora ca material auxiliar pentru elevii clasei următoare; de asemenea, în timpul orei elevi au fost rugați să pună în scenă (dramatizare), anumite secvențe din textul literar. Proiectul a implicat sarcini și activități conectate între ele, derulate de-a lungul ambelor semestre, metode active precum reflecția, lectura exploratorie/de suprafață (tehnici de luare a notițelor, de prelucrare și sintetizare, de înțelegere a textului prin realizarea de benzi desenate/postere). S-a împletit activitatea individuală cu cea în echipă/grup. Activitățile s-au desfășurat în context formal (sala de clasă), nonformal (curtea școlii) și chiar informal (acasă).
Puntea pe care am construit-o între imagine și sunet a fost prilejuită și de dorința elevilor de a organiza și participa la concerte tematice (Paște, Crăciun etc.) și astfel o ocazie de a intra în contact cu cântece specific sărbătorilor românești și cu obiceiuri specifice.

Scopul activității

Înțelegerea textului literar aparținând literaturii române prin realizarea de postere/benzi desenate/dramatizare. Atragerea şi implicarea unui număr cât mai mare de elevi către activităţile extraşcolare şi extracurriculare (domeniul muzical-artistic) şi de a le stimula interesul faţă de muzică, de frumos, faţă de artă, în general.

Obiectivele educaționale ale activității

stimularea elevilor de a se apropia de operele literare aparținând literaturii române;
▪ receptarea textului scris de diverse tipuri prin realizarea de postere/benzi desenate/dramatizare;
▪ cultivarea creativității, dezvoltarea imaginației și a viziunii proprii;
▪ analiza liberă și personală a personajelor cu ajutorul posterelor/benzilor desenate;
▪ dezvoltarea spiritului artistic și muzical;
▪ aprecierea mesajului afectiv, atitudinal și ideatic din cântece;
▪ integrarea elevilor cu C.E.S. în activităţile extraşcolare în cadrul ansamblului vocal al şcolii, munca în echipă, dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la grup.

Relevanța activității

Rezultatele școlare s-au îmbunătățit, iar abilitățile dezvoltate în cadrul acestor activitați s-au reflectat și în timpul orelor de curs. Viața noastră poate fi asemănată cu o bandă desenată, în care ne mișcăm descifrând în permanență imaginile ce ni se derulează înainte: gesturile celorlalți, culorile lucrurilor (să ni le amintim doar pe cele ale semaforului). Suntem cititori ai semnelor și literelor. Joseph Messinger afirma că din totalul mesajelor reținute, doar 7% sunt verbale, 38% paraverbale și 55% nonverbale. Și totuși, când textul literar ne umple viața, suntem mai bogați.