Descriere

Proiectul a pus în valoare și a dezvoltat creativitatea elevilor și responsabilitatea față de mediul înconjurător, utilizând elemente de inovare didactică și noile tehnologii. Am fost preocupată de creșterea stimei de sine în rândul elevilor și încrederea în propria lor persoană, prin organizarea a numeroase activități specifice, precum: concurs de pescuit, plantare de puieți.Activitățile au fost în cadrul unui proiect de tip eTwinning. Formarea unor atitudini pozitive, indispensabile pentru un cetățean activ al societății, pe care trebuie să le manifeste în situații dificile, dar și implicarea activă a părinților din grupul de elevi sunt printre obiectivele mele.

Accentul s-a pus și pe elevii aflați în situații de risc (cu părinţi plecaţi în străinătate și cu părinți divorțați), care au învățat să lucreze în echipă, să colaboreze, să se organizeze și să se aprecieze unii pe alții. Acești elevi au simţit că realizările lor sunt importante pentru comunitatea din clasă, dar și din școală şi s-au simţit integraţi în grupurile constituite în cadrul proiectului.
Pentru aceștia, proiectul a promovat creșterea stimei de sine și încrederea în propria lor persoană, prin organizarea concursului de pescuit și prin plantarea puieților.

Scopul activității

Dezvoltarea capacităților de cunoaștere a unui element esențial al mediului înconjurător, și anume APA, în diferite ipostaze și stimularea spiritului de investigație.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Descoperirea apei și a proprietăților ei;
  • Cunoașterea rolului acesteia în viața omului;
  • Înțelegerea necesității economisirii apei și determinarea unui comportament responsabil, ecologic;
  • Dezvoltarea abilităților necesare identificării și investigării problemelor de mediu în scopul participării la rezolvarea acestora.
  • Relevanța activității

    În cadrul acestui proiect s-au înscris și elevi cu părinţi plecaţi în străinătate, precum și elevi ai căror părinţi sunt divorţaţi. Ei au fost membri activi ai proiectului, simţind că realizările lor sunt importante pentru comunitatea din clasă, dar și din școală şi s-au simţit integraţi în grupurile constituite în cadrul proiectului.